ملت ایران: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز گفت: نوروز امسال دو محور " کرج – چالوس " و " کرج – قزوین " پرترافیک ترین راه های کشور گزارش شده اند.

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با مهر، درباره وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز گفت: از آغاز سفرهای نوروزی تا کنون دو " محور کرج – چالوس " و " کرج – قزوین " دارای بار ترافیکی سنگینی بوده اند.

وی افزود: این حجم ترددها استان البرز را بعد از مازندران در رتبه دوم پرتردد ترین استانهای کشور قرار می دهد.