ناخدایی که رسما فرمانده این کشتی است اما در روز حادثه کار نمی کرده، این هفته به محققان پلیس گفت که پس از اینکه در سال ۲۰۱۲ کابین های بیشتری به کشتی اضافه شد، تعادل آن کمتر شده بود و او بارها به شرکت کشتیرانی در این مورد هشدار داده بود. به عقیده او احتمالا وزن کشتی در زمان حادثه بیش از ظرفیت بوده است.
یورو نیوزنوشت، نیروهای نجات روز یکشنبه ۴ جسد دیگر را از داخل این کشتی که صبح روز ۲۷ فروردین در بیست کیلومتری ساحل غرق شد، خارج کردند. به این ترتیب تعداد کشته شدگان به ۲۴۴ تن رسیده و هنوز ۶۰ تن مفقود هستند.
در زمان وقوع حادثه، کشتی «سوول» ۴۷۶ سرنشین داشت که اکثر آنها دانش آموز بودند.
کاپیتان و ۱۴ ملوان کشتی که جان سالم بدر بردند، به اتهام سهل انگاری و تعویق دستور تخلیه کشتی، در زندان بسر می برند. اما آنها دیر رسیدن کشتی های امدادی را نیز یکی از دلایل شمار بالای تلفات این حادثه می دانند.
رییس جمهوری کره جنوبی هفته پیش در مراسم یادبود جانباختگان این حادثه حضور یافت و با اظهار عذرخواهی از اینکه نتوانسته از این حادثه جلوگیری کند، گفت: «از اینکه کمک های اولیه ناکافی بودند، به شدت متاسف ام.»
از اواسط ماه آوریل، بیش از سی صد و بیست هزار نفر به محل یادبود قربانیان این حادثه در شهر آنسان و در نزدیکی دبیرستانی که اکثر قربانیان در آن تحصیل می کردند رفته و یاد آنان را گرامی داشتند.