جمعی از کارگران و بازنشستگان صنعت نساجی مازندران و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجمع درمقابل مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت مطالبات گذشته و تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.

حدود ۱۰۰ نفر از کارگران و بازنشستگان صنعت نساجی مازندران امروز(یکشنبه) در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

آنان در این تجمع خواهان رسیدگی و پرداخت مطالبات پنج سال گذشته خود شدند.

همچنین حدود ۵۰ نفر از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برابر مجلس تجمع کردند، آنها خواستار تبدیل وضعیت قرارداد خود به شرکتی هستند.

آنان تاکید دارند که دارای مدرک تحصیلات عالی و بسیجی هستند.