به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، بر اساس نصوص فقه دینی و مطابق با ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی، ماه های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم به عنوان ماه های حرام اعلام شده است که در این ماه ها دیه افراد با افزایش یک سوم(تغلیظ دیه) محاسبه می شود.
در این باره سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه گفت: هفتمین ماه سال قمری ماهی است که در اسلام به آن اهمیت خاصی شده و در شمار ماه های پرفضیلت و یکی از چهار ماه برخوردار از حرمت و قداست از آن یاد می شود، چه خوب است در این ماه پربرکت، ضمن زدودن غبار تیرگی از روح و جان و توجه بیشتر به معنویات یاد شده، دقت نظر بیشتری به ارزشمندترین ثروت و نعمت الهی که همان جان آدمی است داشته باشیم و با رانندگی نادرست و عدم توجه به قوانین، این موهبت بزرگ خود و دیگر انسانها را در معرض تهدید و خطر قرار ندهیم.
او گفت: امید است با رعایت کامل قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی ایام شیرین و معنوی این ماه بزرگ به کام هموطنان عزیز تلخ نشود و در این ایام شاهد کاهش چشمگیر حوادثرانندگی که هیچ گاه هم در شأن ملت شریف ایران اسلامی نبوده است، باشیم.
گفتنی است طبق تقویم هجری شمسی ماه شروع و پایان ماه های حرام در سال ۹۳ به شرح ذیر است؛
۱۱ اریبهشت تا ۸ خرداد ماه؛(متقارن با ماه رجب)
۶ شهریور تا ۳ مهر ماه؛(متقارن با ماه ذی القعده)
۴ مهر تا ۳ آبان ماه؛(متقارن با ماه ذی الحجه)
۴ آبان تا ۲ آذر ماه؛(متقارن با ماه محرم)
۴۷۴۷