مهلت انتخاب رشته داوطلبانآزمون دکتریتا پایان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه تمدید شد.

ابراهیم خدایی رئیسسازمان سنجش آموزشکشور درباره انتخاب رشته آزمون دکتری گفت: اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص رشته های جدید که پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته به این سازمان اعلام شده و اصلاحات برخی از کدرشته محل ها ساعت ۱۸ امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آن دسته از داوطلبانی که مبادرت به انتخاب رشته کرده اند نیز در مدت زمان اعلام شده می توانند براساس اطلاعیه مربوط، نسبت به ویرایش و اصلاح کدرشته محل های انتخابی خود تا روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه اقدام کنند.

آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۳ برای پذیرش دانشجو در ۸ گروه آموزشی و ۲۶۷ کد رشته امتحانی با تعداد ۲۴۰ هزار و ۳۶۱ داوطلب در صبح روز جمعه ۱۶ اسفند ۹۲ در ۵۳ شهرستان مختلف کشور برگزار شد.