فریبا گودرزی، کارشناس سازمانهواشناسیدرخصوص آخرین وضعیت هوای تهران گفت: فردا شاهد افزایش ابر در آسمانپایتختخواهیم بود که در اواخر شب شنبه و یکشنبه صبحتهرانبارانی می شود.

وی افزود: امروزدمای هوای تهران۲۴ درجه سانتیگراد و بیشینه دمای تهران برای فردا ۲۶ درجه و یکشنبه ۲۸ درجه خواهد بود که باید بگویم دمای هوای تهران هفته آینده رو به افزایش است.

این کارشناس سازمان هواشناسی گفت: فردا استان های شمال غرب و به تدریج مناطق غرب و دامنه های مرکزی البرز شاهد افزایش ابر همراه با بارش پراکنده و وزش باد خواهند بود.