به گزارش شرکتمترو تهران، خطوط بهره‌برداری مترو امروز ۸.۵درصد افزایش می‌یابد و از مرز ۱۵۰کیلومتر می‌گذرد. افزوده شدن ۱۲کیلومتر مترو و ۵ایستگاه به خطوط حمل‌ونقل، نیمی از کمربند شمال شرقی - جنوب غربی تهران را شکل می‌دهد تا طولانی‌ترین خط متروی خاورمیانه منتظر گام آخر شود.

خط ۳مترو بزرگ‌ترین وطولانی‌ترین خط ریلیخاورمیانه است که مسافت ۳۷کیلومتری را در کمتر از یک ساعت می‌پیماید و با تکمیل بخش جنوبی، راه برای ساخت بخش شمالی هموار می‌شود. بدین‌ترتیب صبح امروز در مراسمی با حضور شهردار تهران مدیران شهری نخستین قطار مترو از چهارراه ولیعصر به مقصد بزرگراه آزادگان در جنوب غربی تهران حرکت می‌کند.

رکوردهای بی‌نظیر

شاخص‌ها و رکوردهای گوناگون و کم‌نظیر خط ۳این سامانه ریلی را در زمره برترین سامانه‌های حمل‌ونقلی جهان قرار داده است. بهره‌گیری از چندین شیوه مختلف حفاری تونل یعنی ترانشه باز، اتریشی و مکانیزه، ساخت ایستگاه‌ها و اجرای ریل‌گذاری به موازات پیشرفت دستگاه حفار، عبور دستگاه حفار تونل به فاصله اندک از زیر خط ۲درحال بهره‌برداری مترو و ده‌ها مورد دیگر در شمار رکوردها و شاخص‌های بخش جنوبی خط ۳مترو به‌حساب می‌آید. این خط همچنین نخستین خط تقاطعی شبکه مترو با خطوط ۷،۶، ۴،۱و ۸مترو است.

ثبت رکوردهای استثنایی با عبور ۲دستگاه حفار مکانیزه غول پیکر خط ۳و ۷به‌طورهمزمان به فاصله ۵متری از یکدیگر، نه‌تنها در ایران که در دنیا نیز بی‌سابقه بود. همچنین عبور دستگاه حفار از منطقه کاملا ریزشی و فرسوده خیابان ولیعصر، احداثایستگاه چهارراه مولوی زیر لوله فاضلاب فرسوده شهری، لاینینگ ۱۲۰متر تونل ایرانی اتریشی در هفته و رکورد روزانه ۲۷۰متر عملیات روسازی بستر در حالی به‌دست آمده که دستگاه حفار مترو در اعماق زمین مشغول به‌کار بود. امروز بخش جنوبی خط ۳مترو با ایستگاه‌های منیریه، راه‌آهن، قلعه‌مرغی، جوادیه و آزادگان به مسافران سرویس‌دهی می‌کند.

هزینه ۲هزار میلیارد تومانی

برای این پروژه بزرگ شهری ۲هزار میلیارد تومان هزینه شده است که هم از نظر حجم عملیات و هم از نظر میزان بودجه بزرگ‌ترین پروژه شهری سال به‌حساب می‌آید. این خط یکی از شاخص‌ترین خطوط حمل‌ونقلی تهران به‌دلیل دسترسی به مرکز تهران است که فرصت‌های زیادی را برای استفاده مسافران فراهم می‌کند. افتتاح این خط از کارهای بی‌نظیر عمرانی است که مردم جنوب شهر از آن بهره‌مند می‌شوند.