به گزارش ملت ایران پاپ فرانسیس، هشدار داد که کلیسای کاتولیک در غیاب نوسازی معنوی در حد " یک سازمان غیر دولتی برای ترحم و دلسوزی " تنزل خواهد کرد.
این پاپ ۷۶ ساله در اولین روز تصدی این مقام به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک گفت: " اگر ما در پیشگاه مسیح اعتراف نکنیم، چگونه انسانهایی خواهیم بود؟ "
" ما به این ترحم و دلسوزی پایان خواهیم داد. آنچه اتفاق می افتد، همچون ساخت قلعه ای کودکانه از شن است که در پی موجی، به تمامی فرو می ریزد. "

فرانسیس که اولین پاپ از آمریکای لاتین است به نظر می آید از قبل قصد داشته تا به سرعت روش خود را در این مقام نقش زند.
گویا پاپ فرانسیس همچنین مصمم است تا به مشکلات فراوان کلیسای کاتولیک به آرامی و با روشی عابدانه رسیدگی کند و نه در کسوت یک مدیر تازه نفس و مجهز.