به گزارشملت ایراناخیرا مشاهده شده است که ماده مخدر بی تی در قالب آدامس خوشبو کننده در بازار به ویژه سوپر مارکت ها عرضه می شود.

این ماده مخدر در بسته های سبز رنگ با عنوان آدامس خوشبو کننده عرضه می شود.

بنابه این گزارش محمدحسین غلامی پژوهشگر حوزه اعتیادوموادمخدردرخصوص مشخصات وتبعات این آدامس مخدره اظهارداشت: گیجی، هیجانات غیرطبیعی، از دست دادن تعادل روحی و رفتاری از عوارض مصرف بی تی است، زیرااین ماده مخدر از ۳۰ درصد ناس(نوع ماده روانگردان)، ۵۰ درصد آهک و ۲۰ درصد خاک و خوشبو کننده تهیه می شود.

غلامی با اشاره به اینکه بی تی جزو آمفتامین هاست، ادامه داد حدود دو هزار مواد روانگردان در بازار موجود است. این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه بخشی از این آمفتامین ها در کشور به صورت شکلات رژیمی و آدامس عرضه می شود، گفت: دانش آموزان و دانشجویان بیشترین قشر متقاضی مصرف این مواد مخدر هستند.

غلامی تصریح کرد متاسفانه عدم آگاهی از مخدر بودن این مواد، مهمترین علت مصرف این قشر از جامعه است و لازم است دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در مورد چگونگی شناسایی آمفتامین ها اطلاع رسانی کنند.

به گفته وی، متاسفانه شبکه های قاچاق مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها بسیار پرسرعت تر و خلاقانه تر در حال گسترش توزیع محصولات خود بویژه به جوانان هستند.