واحد مرکزی خبر: این مدل جدید که سرعتی برابر با ۷۲ ساعت در کیلومتر یا(۱۲۰۰ متر بر دقیقه) دارد سریعتر ازآسانسوربرج تایوان است که سرعتی رکورد دارد.سرعت آسانسوراین برج ۶۰ کیلومتر در ساعت است.

این گروهژاپنیتوضیح می دهد برای ساخت آسانسوری با این سرعت از جملهقدرت موتورهارا افزایش و وزن کابین ها را کاهش داده است.

تکنیک های ثابت سازی برای جلوگیری از تکان ها نیز بهبود یافته است.

دو نمونه از این آسانسور پرسرعت هنوز در مرحله آزمایشی است و قرار است سال ۲۰۱۶ در یک آسمانخراش چینی ۵۳۰ متری(۱۱۱ طبقه ای) نصب شود.

به گزارش خبرگزاری روماندی نیوز، بنابراعلام هیتاچی، بازار آسمانخراش ها در چین ۶۰ درصد آسانسورهای سریع را به خود جذب می کند.

گروه های ژاپنی در ساخت آسانسورهایی که دیگر بالابرنده های ساده نیستند بسیار مشارکت دارد اما آسانسورهای پیشرفته واقعی با سامانه های الکترونیکی بیش از پیش پیچیده ای مدیریت می شوند.

هیتاچی کار تولید آسانسورها را برای آسمانخراش ها در سال ۱۹۶۸ با سرعتی که در آن دوره ۳۰۰ متر بر دقیقه(۱۸ کیلومتر در ساعت) برای تجهیز یکی از نخستین ساختمان های بلند مرتبه توکیو در مرکز پایتخت آغاز کرده بود.

به تازگی، این گروه به یک برج تحقیقات و توسعه آسانسورها به بلنی ۲۱۳ متر مجهز شده ست که بلندترین برج ها از این نوع در جهان است.

علاوه بر هیتاچی، گروه های ژاپنی توشیبا و میتسوبیشی الکتریک نیز به سبب آسانسورهای خود شهرت دارند.