ملت ایران: سرهنگ محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راه کشور گفت: با توجه به بالا رفتن حجم ترافیک در جاده های کشور و به منظور تسهیل در رفت و آمد هموطنان عزیز محدودیت های ترافیکی در جاده ها به شرح زیر اعمال می شود.

سرهنگ مهماندار گفت: تردد هرگونه موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمام جاده های اصلی برون شهری کشور ممنوع است و همچنین در تمام محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

محدودیت های محور چالوس

وی در ادامه گفت: در محور کرج - چالوس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج - چالوس و برعکس ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج - چالوس از ساعت ۱۲۰۰ روزهای ۴،۹، ۱۳،۱۴، ۱۶ فروردین سال ۹۲ تا ساعت یک بامداد روزهای بعد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روزهای فوق از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

محدودیت های محور هراز

در محور هراز نیز تردد انواع تریلر کماکان ممنوع است و تردد انواع کامیون و کامیونت به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲روز پنجشنبه مورخ ۲۴ اسفند سال جاری تا ساعت یک بامداد روز دوشنبه مورخ ۵ فروردین سال ۹۲ و از ساعت ۸صبح روز پنجشنبه مورخ ۸ فروردین سال ۹۲ تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۶ فروردین سال ۹۲ از تهران به آمل و برعکس ممنوع است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روزهای ۴،۹، ۱۳،۱۴، ۱۶ فروردین سال ۹۲ از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روزهای فوق از آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

محدودیت های ترافیکی محور فیروزکوه

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۴ اسفند سال جاری تا ساعت ۲۴روز دوشنبه مورخ ۵ فروردین و همچنین از ساعت ۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۸ فروردین تا ساعت ۲۴روز جمعه مورخ ۱۶فروردین از تهران به قائم شهر و برعکس ممنوع است.

محدودیت های محور قدیم قزوین –رشت

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۷ اسفند الی ساعت یک بامداد روز دوشنبه مورخ ۵ فروردین و همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۷ فروردین تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۶ فروردین از قزوین به رشت و برعکس ممنوع است.

محدودیت های محور قدیم ساوه –همدان

تردد انواع تریلر و کامین به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۷ اسفند تا ساعت ۲۴روز جمعه ۲ فروردین و همچنین از ساعت ۱۲روز چهارشنبه ۷ فروردین تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۶ فروردین از ساوه تا سه راهی دخان و برعکس ممنوع است.

محدودیت های محورهای استان اردبیل

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ فروردین در محورهای اردبیل _ آستارا، اردبیل _ سراب، خلخال به اسالم، اردبیل _ سرچم و برعکس ممنوع است.

محدودیت های محورهای استان خراسان رضوی

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۲۴روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹ و ۳۰ اسفند و همچنین روزهای ۱۲،۱۳، ۱۴،۱۵ و۱۶ فروردین در محورهای مشهد _ قوچان، مشهد _ نیشابور و سبزوار و برعکس ممنوع است.

محدودیت های محورهای استان کردستان

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹ و۳۰ اسفند و همچنین روزهای ۱۲،۱۳، ۱۴،۱۵ و ۱۶ فروردین در محورهای بانه _ سقز _ سنندج و مریوان _ سنندج و برعکس ممنوع است.

محدودیت های محورهای استان گلستان

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹ و۳۰ اسفند و همچنین روزهای ۱۲،۱۳، ۱۴،۱۵ و ۱۶ فروردین در محورهای گلوگاه _ گرگان _ جنگل گلستان _ چمن بید و برعکس ممنوع است.

محدودیت های محورهای اصلی استان بوشهر

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۷:۰۰ روز یکشنبه ۲۷ اسفند تا ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۵ فروردین و همچنین از ساعت ۷:۰۰ روز دوشنبه ۱۲ فروردین الی ساعت ۲۴:۰۰ چهارشنبه ۱۴ فروردین در جاده های اصلی استان بوشهر ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی محورهای اصلی استان اصفهان

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۷:۰۰ روز یکشنبه ۲۷ اسفند تا ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۵ فروردین و همچنین از ساعت ۷:۰۰ روز دوشنبه ۱۲ فروردین تا ساعت ۲۴:۰۰ چهارشنبه ۱۴ فروردین در جاده های اصلی استان اصفهان ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی محورهای استان قم

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ۴،۵ و۱۳ فروردین درمحورهای سلفچگان _ قم، جاده قدیم کاشان _ قم و جاده قدیم تهران _ قم ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی محور بندرعباس _ سیرجان وبالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹ و۳۰ اسفند همچنین روزهای ۱۲،۱۳ و ۱۴ فروردین در محور فوق ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی محور سیرجان _ بافت

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی محور ایذه _ شهر کرد وبالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹ و۳۰ اسفند و همچنین روزهای ۱۲،۱۳، ۱۴،۱۵ و ۱۶ فروردین در محورهای فوق ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی محورهای اصلی استان سیستان و بلوچستان

تردد وسایل نقلیه باری سنگین به غیر از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روزهای ۲۴،۲۵، ۲۸،۲۹ و ۳۰ اسفند و همچنین ۸ و۹ فروردین از جاده های زابل _ زاهدان و زاهدان _ نهبندان ممنوع است.

تردد وسایل نقلیه باری سنگین به غیر از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰ روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردین از محورهای زابل - زاهدان و زاهدان _ نهبندان ممنوع است و همچنین تردد وسایل نقلیه باری سنگین به غیر از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰ روزهای ۲۴،۲۵، ۲۸،۲۹ و ۳۰ اسفند و همچنین ۸،۹، ۱۵ و ۱۶ فروردین از محورهای زاهدان - خاش ممنوع است.