مهدی محمدی بعداز ظهر امروز در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر با بیان اینکه چهارمینجشنواره ملیدانایی خلیج فارس، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه با همکاری پارک علم و فناوریخلیج فارساستان بوشهر برگزار می شود اظهار کرد: اهداف این جشنواره شامل شناسایی ظرفیت های فناوری، ترویج نوآوری در صنایع، تلاش در جهت بومی سازی فناوری ها، معرفی نوآوری های برتر حوزه های مختلف، حمایت از نوآوری ها و گسترش تجاری سازی است.


وی با بیان ویژگی های نسل سوم پارک هایعلم وفناوریگفت: اکنون پارک های علم و فناوری به دهکده های دانایی و در نسل سوم به شهرهای دانایی تبدیل می شوند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهربا اشاره به موفقیت جامعه هلیکوپتری ایران گفت: از نخستین بالگرد که با تلاش پژوهشگران کشورمان ساخته شده ۱۰ اردیبهشت امسال در چهارمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس در بوشهررونمایی می شود.

محمدی با اشاره به نقش پژوهشگران بوشهری در برنامه های هوافضا تصریح کرد: بخشی از قطعات بالگرد یاد شده در بوشهر ساخته شده که شرکت جامع هلیکوپتری ایران این بالگرد را به ثبت رسانده است.

وی از برگزاری آموزش مهارت خلبانی در بوشهر خبرداد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده با استفاده از خلبانان ماهر کلاس آموزشی خلبانی در بوشهر ایجاد می شود.