ایران بیش از هفت سال است که دچار خشکسالی شده و هر سال شرایط نسبت به سال گذشته نامناسب تر است. در حال حاضر زمین تشنهباراناست و چشم ها به آسمان در انتظار قطره های باران لحظه ها را می گذرانند.

بیش از شش ماه است که از سال آبی جاری گذشته و در این مدت استان های گیلان، چهار محال و بختیاری و مازندران به ترتیب پر باران ترین استان های کشور بودند در حالی که سمنان، یزد و خراسان جنوبی به ترتیب تشنه ترین منطقه خاکی ایران محسوب می شوند.

براین اساس استان آذربایجان شرقی در سال آبی جاری که از مهر ماه ۹۲ آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ۹۳ ادامه دارد تا روز شانزدهم فروردین ماه با ۱۵۹.۴ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به بلند مدت ۰.۵ درصد با کاهش حجم بارندگی مواجه بوده است.

همچنین استان آذربایجان غربی با ۲۲۷.۶ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته شاهد رشد منفی ۲۲.۱ درصدی و نسبت به دراز مدت رشد منفی ۶.۹ درصدی بوده است. استان اردبیل نیز با ۱۵۷.۶ میلیمتر بارش تجربه بهتری داشته و نسبت به سال گذشته ۸.۷ درصد بارندگی بیشتر را تجربه کرده اما نسبت به دراز مدت ۱۵.۹ درصد از حجم بارندگی های این استان کاسته شده است.

استان اصفهان با ۱۵۶.۹ میلیمتر بارش شاهد رشد ۳.۸درصدی بارش نسبت به سال گذشته و رشد ۱۲.۶ درصدی حجم بارندگی نسبت به دراز مدت بوده است. استان البرز با ۱۴۰.۱ میلیمتر بارش شاهد کاهش ۳۰.۱ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته و ۴۰.۴ بارندگی نسبت به درازمدت بوده است.

استان ایلام با ۴۶۵.۱ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی تاکنون نسبت به سال گذشته ۵۶.۴ درصد و نسبت به درازمدت ۲۵ درصد رشد بارندگی داشته است. همچنین استان بوشهر با ۳۴۸.۶ میلیمتر بارندگی نسبت به سال گذشته ۷۴.۱ درصد و نسبت به دراز مدت ۳۱.۱ درصد افزایش بارندگی را تجربه کرده است.

استان تهران نیز در سال آبی جاری تاکنون با ۱۸۱.۵ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۱۳.۷ درصد رشد منفی داشته و نسبت به درازمدت نیز رقم منفی ۲۶.۸ درصد را در زمینه حجم رشد از آن خود کرده است.

استان چهارمحال و بختیاری که دومین رتبه حجم بارش ها از ابتدای سال آبی تا شانزدهم فروردین ماه سال ۹۳ را کسب کرده است با ۵۳۰ میلیمتر بارندگی نسبت به به سال گذشته ۸.۹ درصد و نسبت به دراز مدت ۷.۹ درصد رشد منفی داشته است.

خراسان جنوبی نیز با ۸۹.۶ میلیمتر بارندگی سومین استان کم بارش کشور است که نسبت به سال گذشته ۴.۴ درصد رشد منفی و نسبت به دراز مدت ۱۲.۹ درصد کاهش بارندگی داشته است.

همچنین استان خراسان رضوی با ۱۱۷.۲ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۲۵.۴ درصد کاهش بارندگی و نسبت به درازمدت ۲۶ درصد رشد منفی داشته است.

خراسان شمالی نیز با ۱۲۶.۸ میلیمتر نسبت به سال گذشته ۲۸.۹ درصد و نسبت به درازمدت ۳۷.۲ درصد رشد منفی داشته و همچنین استان خوزستان نیز با ۲۷۸.۳ میلیمتر بارندگی نسبت به سال گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به درازمدت ۴.۹ درصد کاهش بارندگی را تجربه کرده است.

اما استان زنجان با ۲۳۸.۲ میلیمتر بارندگی نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد و نسبت به درازمدت ۱۴.۲ درصد رشد مثبت داشته و استان سمنان که تشنه ترین استان کشور است رکورد رشد منفی را در کشور زد و با ۴۴ درصد رشد منفی نسبت به سال گذشته و دراز مدت تنها ۵۹.۳ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده است.

استان سیستان و بلوچستان با ۱۰۷.۱ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد و نسبت به دراز مدت ۲۰.۵ درصد رشد مثبت داشته و استان فارس نیز با ۲۴۰.۵ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۲۰.۷ رشد مثبت داشته ولی نسبت به دراز مدت ۱۱ درصد رشد منفی را از آن خود کرده است.

استان قزوین نیز نسبت به سال گذشته رشد مثبت و نسبت به دراز مدت رشد منفی داشته به گونه ای که با ۲۲۴.۷ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۸.۴ رشد مثبت و نسبت به دراز مدت ۵.۱ رشد منفی داشته است.

استان قم نیز در هر دو جایگاه رشد منفی داشته با ۱۰۵.۲ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۱۴.۴ درصد و نسبت به دراز مدت ۲۳.۴ درصد رشد منفی داشته و استان کرمان که امسال سال بهتری برای این استان بوده با ۱۲۴ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۵۱.۵ درصد و نسبت به دراز مدت ۱۷.۷ درصد رشد کرده است.

استان کردستان با ۳۳۰.۹ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۳.۷ درصد رشد کرده ولی نسبت به درازمدت به میزان ۶.۸ درصد از حجم بارندگی های این استان کاسته شده است.

اما استان کرمانشاه با ۴۰۶.۵ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و نسبت به دراز مدت ۸.۸ درصد رشد داشته است. استان کهگیلویه و بویراحمد که در سال جاری وضعیت مناسبی را تجربه نکرده نسبت به سال گذشته ۸.۱ درصد و نسبت به دراز مدت ۳.۱ درصد رشد منفی داشته است.

استان گلستان با ۲۷۴.۷ میلیمتر بارش نیز نسبت به سال گذشته ۳۳.۷ درصد و نسبت به دراز مدت ۱۵.۹ درصد کاهش بارندگی داشته اما استان گیلان با ۷۸۵.۲ میلیمتر حجم بارندگی نسبت به سال گذشته ۴۰.۹ درصد و نسبت به درازمدت ۱۹.۴ درصد رشد بارش را تجربه کرده است.

استان لرستان با ۳۹۴.۴ میلیمتر بارش نیز نسبت به سال گذشته ۲۶.۷ درصد و نسبت به درازمدت ۷.۹ درصد رشد داشته اما استان مازندران با ۵۲۲.۴ میلیمتر بارندگی که رتبه سوم را از آن خود کرده است نسبت به سال گذشته ۰.۱ درصد رشد منفی داشته در حالی که نسبت به دراز مدت چهار درصد رشد مثبت داشته است.

استان مرکزی با ۲۴۷.۵ میلیمتر بارش نیز نسبت به سال گذشته ۲۴.۸ درصد و نسبت به درازمدت ۱۳ درصد رشد بارندگی داشته و استان همدان نیز با ۲۵۲ میلیمتر بارش نسبت به سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد مثبت داشته در حالی که نسبت به دراز مدت ۳.۷ درصد رشد منفی را از آن خود کرده است.

اما استان یزد که دومین استان تشنه کشور است با ۶۱.۸ میلیمتر بارندگی نسبت به سال گذشته ۲۷.۶ درصد و نسبت به درازمدت ۴.۹ درصد رشد منفی داشته است.

استان هرمزگان با ۱۸۸.۷ میلیمتر بارندگی و با ۱۰۱.۱ درصد افزایش بارش نسبت به سال گذشته و ۳۳.۴ درصد رشد نسبت به درازمدت، رتبه نخست استان ها در حجم رشد بارش را کسب کرده است.

به طور میانگین سهم ایران از حجم بارندگی ها ۱۸۳.۲ میلیمتر است که نسبت به سال گذشته ۸.۲ درصد رشد داشته در حالی که از حجم میانگین نسبت به دراز مدت ۱.۱ درصد کاسته شده است.