نتایج اولیه آزمونکارشناسی‌ارشد سال ۹۳ به صورت کارنامه تنظیم و در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۹۳ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشوربه نشانی اینترنتی www. sanjesh. org منتشر می‌شود. داوطلبان مجاز می‌توانند از هفته اول خرداد ماه با مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به انتخاب کدرشته‌ محل‌های مورد علاقه خود اقدام و آنها را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی ثبت کنند.

پس از انتخاب رشته داوطلبان و بررسی‌های انجام شده، نتایج نهایی در شهریور ماه ۹۳ اعلام خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشدسال ۹۳ در روزهای ۲۳ تا ۲۵ بهمن ۹۲ برگزار شد که از کل داوطلبان ۵۲ درصد زن و ۴۸ درصد مرد بودند.