بهبود خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد چگونگی استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال، عنوان کرد: در اجرای تبصره دو ماده سه قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سیزدهم اسفندماه سال ۱۳۶۸ صرفا مستخدمینی که ۳۰ سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته‌اند، از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بود و کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی این گونه مستخدمین باید توسط دستگاه متبوع آنان به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود.

وی ادامه داد: مدارک معافیت مستخدم از پرداخت کسور بازنشستگی تاریخ تکمیل ۳۰ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی است و در صورت انتقال حق بیمه از سایر صندوق‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری باید در صورت لزوم مابه‌التفاوت متعلقه نیز به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود.

به گفته مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری در صورت احراز این شرایط، متقاضی باید درخواست خود را به کارگزینی دستگاه محل خدمت خود ارائه دهد و کارگزینی نیز با هماهنگی واحد امور مالی مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی به واحدهای اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌کند، این درحالیست که کارشناسان این صندوق پس از بررسی و تایید مدارک مربوطه، نسبت به صدور و ارسال چک بانکی در وجه امور مالی دستگاه ذیربط اقدام و مستخدم جهت دریافت چک در وجه خود به واحد امور مالی دستگاه محل خدمت مراجعه می‌کند.

خلیلی در مورد اینکه نحوه احتساب کسور بازنشستگی در مورد ایامی که برای مستخدم حکم غیبت موجه صادر شده است، گفت: با توجه به اینکه حالت غیبت موجه به منزله این است که مستخدم خارج از حدود اراده و اختیار خود در محل اشتغال حاضر نشده است و طبق مقررات، استحقاق دریافت حقوق را دارد و این حقوق نباید از حداقل حقوق مصوب کمتر باشد، بنابراین کسور بازنشستگی در مواردی که دریافتی مستخدم بیشتر از حداقل حقوق است، باید بر مبنای حقوق تعیین شده و در صورتی که کمتر از حداقل حقوق باشد، باید بر مبنای حداقل حقوق مصوب باشد.