سخنگویسازمان سنجش آموزشکشور از تمدید مهلت نام نویسی و ویرایش اطلاعات ثبت نامآزمون سراسریسال۱۳۹۳خبر داد.

دکتر حسین توکلی افزود: داوطلبانی که تاکنون در آزمون سراسری سال۱۳۹۳ثبت نام نکرده اند می توانند تا ساعت۲۴پنجشنبه۲۲اسفند برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: همچنین داوطلبانی که اطلاعات ثبت نامی آنان به ویرایش نیاز دارد می توانند تا تاریخ یاد شده با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www. sanjesh. org برای ویرایش اطلاعات ثبت نامی اقدام کنند.

دکتر توکلی افزود: پس از مهلت یاد شده امکان تغییر در مندرجات ثبت نامی داوطلبان به ویژه تغییر گروه آزمایشی، زبان خارجی، جنسیت، شهرستان یا حوزه برگزاری آزمون میسر نیست و کارت شرکت در آزمون داوطلبان بر اساس تقاضانامه ثبت نامی صادر خواهد شد.

وی گفت: همچنین علاقمندان به گزینش در رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین مهلت باید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی یاده شده برای ثبت نام در آزمون سراسری اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون یک میلیون و۱۲هزار و ۱۵۸داوطلب برای آزمون سراسری۱۳۹۲ثبت نام کرده اند.