پلیس راهفرماندهی انتظامی مازندران اعلام کرد: برای انجام عملیات تست لرزش و اطمینان از استحکام جت فن های سقف تونل وانا، این محور از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ مسدود می شود.
به گفته سرهنگ محمد نژاد، رانندگانی که قصد تردد از اینمحوررا دارند، می توانند از دیگر محور های جایگزین شمالی در فیروزکوه و کندوان استفاده کنند.
مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۹۳۴-۰۱۵۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگوئی در خصوص وضعیت راه های استان است.