آخوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی چه تمهیداتی برایسفرهای نوروزیانجام داده است؟ اظهار کرد: از حدود سه هفته گذشته بخش نامه ای را به استان ها ابلاغ کردم که همه شریان های اصلی را بازنگری کرده و وضعیت ایمنی جاده ها، علائم، خط کشی ها، شانه های جاده، موانع و کارگروه های نیمه تمام را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: در این راستا گزارش از استان ها در حال ارسال است و اعتباراتی برای همه استان ها در نظر گرفته ایم که اقدامات لازم را در جاده ها انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تردد کامیون ها و تریلرها را در روزهای پرترافیکرفت و برگشت منظور خواهیم کرد.

جابجایی مسافر فقط توسط شرکت های شناسنامه دار

آخوندی اظهار کرد: بخش نامه ای تهیه کردیم که براساس آن حمل و نقل مسافری فقط باید توسط شرکت های مسافری با شناسنامه انجام شود و در این راستا با پلیس و کمیسیون ایمنی راه ها هماهنگی هایی را انجام داده ایم.

وی اعلام کرد: حمل ونقل توسط برخی دستگاه های اجرایی که با هدف کمک به کارمندان و کارکنانشان انجام می شود ممنوع خواهد بود زیرا اگرچه در ظاهر این امر کمک است اما اگر حادثه ای رخ دهد کسی پاسخگو نخواهد بود.