سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت با کد خدماتی(شماره تلفن) ۱۴۹۰ در تهران به صورت شبانه روزی پاسخگوی سؤالات کمبودهای دارویی، مشاوره دارویی و مسمومیت ها است.

هموطنان در هر لحظه از شبانه روز، می توانند پس از شماره گیری کد خدماتی ۱۴۹۰، سؤالات خود را در مورد یافتن دارو در داروخانه های شهر تهران از طریق داخلی شماره ۱ و همچنین سؤالات علمی خود را در خصوص داروها و مواردمسمومیترا از طریق داخلی شماره ۲ مطرح کنند.

ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با اذعان به این که به دلیل استقبال زیاد هموطنان از این کد خدماتی، ممکن است در ساعات اوج فعالیت، مراجعان زمان بیشتری را در انتظار برقراری تماس باقی بمانند با هدف کاهش تعداد موارد پشت خط و به منظور افزایش سرعت عمل، سامانه پیام کوتاه داروهای کمیاب «سامان دارو» را با شماره تلفن ۲۰۱۴۹۰ طراحی کرده است.

متقاضیان داروهای کمیابمی توانند نام داروی مورد نیاز خود را با املای صحیح انگلیسی به شماره ۲۰۱۴۹۰ به صورت پیام کوتاه ارسال کنند. سامانه به محض یافتن دارو در داروخانه های سطح شهر، پیام کوتاهی حاوی نام، تلفن تماس و نشانی داروخانه مقصد را برای متقاضی ارسال می کند و چنانچه داروی مورد نظر موجود نباشد، یک پیام راهنما برای متقاضی ارسال می شود.