ملت ایران: مهمترین جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نخستین دوره بدون آزمون سازمان سنجش برای تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی جاری، از سوی این سازمان اعلام شد.

مدارک لازم برای ثبت نام

هر یک از پذیرفته ‌شدگان لازم است بر حسب مورد یکی از موارد ذیل را در زمان ثبت نام ارائه دهند:

اصل ‌مدرک گواهینامه دوره چهار ساله و یا شش ساله نظام قدیم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان به انضمام یک برگ تصویر آن که نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد.

اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ماقبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم ‌آموزش متوسطه و یا داوطلبان دارای مدرک شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان به انضمام یک برگ تصویر آن که بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل دیپلم و دوسال ماقبل دیپلم در آن مشخص باشد.

اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن(که تا تاریخ ۳۰/۱۰ / ۹۱ اخذ شده باشد) برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی به انضمام یک برگ تصویر آن که نوع رشته تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.

اصل ‌مدرک ‌و ‌یا گواهی ‌دیپلم ‌متوسطه ‌نظام ‌جدید آموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ماقبل ‌دیپلم‌ برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان ‌به انضمام ‌یک‌ برگ ‌تصویرآن‌ که بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید و سال ماقبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص باشد.

اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های نظام جدید آموزش متوسطه(ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی).

اصل مدرک و یا گواهی دانش آموختگان دوره‌های معادل(دارندگان مدرک معادل کاردانی) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای‌ گسترش ‌آموزش‌ عالی وزارت علوم، ‌ تحقیقات و فنآوری برگزار شده‌ باشد و مدارک معادل آنان مورد تایید وزارت متبوع باشد.

تبصره: براساس ضوابط مربوط، قبولی این دسته از پذیرفته ‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تایید و بدیهی است در صورت پذیرش در مقطع کاردانی قبولی آنان لغو خواهد شد.

اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی(فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱ / ۹۱ مشخص شده باشد، بانضمام‌ تصویر آن.

اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی(حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱ / ۹۱) مشخص شده باشد، به انضمام ‌تصویر آن.

تبصره: مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش‌دانشگاهی ملاک عمل و قابل قبول است، لذا این دسته از پذیرفته شدگان(دارندگان مدرک مذکور) می توانند در مقطع کارشناسی به ادامه تحصیل بپردازند.

بدیهی است که دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذیرش در دوره کارشناسی پیوسته مطابق ماده ۶۳ آیین نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، ‌ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوبه جلسه ۳۹۹ مورخ ۱۴/۲ / ۷۶ قابل معادل سازی نیست.

اصل یا گواهی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان برای دارندگان مدرک دوره‌های کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش که در آن بخش و شهرستان محل تحصیل در آن درج شده باشد.

اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن، اصل کارت ملی به انضمام ۲ برگ تصویر از پشت و روی آن، شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده درسال جاری.

مدرکی‌ که ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه ‌آنها را(برای برادران) با توجه ‌به ‌یکی از بند‌های مندرج در صفحه ۱۴۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

اعلام زمان ثبت نام

پذیرفته شدگان در کد رشته محلهای دانشگاههای پیام نور و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی لازم است در یکی از روزها ۵ و ۶ اسفند ماه به ترتیب حروف الفبا برای ثبت نام به مراکز قبولی مراجعه کنند.

توضیحات سهمیه های نهادی

معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هریک از روسای ارگانهای مذکور.

مهم: هر یک از معرفی‌ نامه‌های فوق الذکر لازم است‌ حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال‌ اول ‌‌سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲ توسط پذیرفته‌شدگان و یا از طریق ارگان ذیربط ‌به ‌موسسه ‌آموزش عالی تحویل و یا ارسال شود، در غیر این صورت برای نیمسال اول سال ‌تحصیلی ‌۹۳-۹۲ از ثبت‌نام‌ پذیرفته شده ممانعت بعمل‌ می‌آید، لذا لازم است پذیرفته شدگان ذینفع در این خصوص پیگیری لازم را از موسسه آموزش عالی و ارگان ذیربط داشته باشند.

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور

پذیرفته شدگان هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور لازم است در زمان مقرر علاوه بر مدارک فوق الذکر مدارک ذیل را ارائه دهند.

نام نویسی از پذیرفته شدگان این دانشگاه ‌به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع دانشگاهی به آدرس http: / / reg. pun. ac. ir انجام خواهد شد.

محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.

دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ ۱/۷ / ۱۳۸۹ تا ۳۱/۶ / ۱۳۹۱ در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.

محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاریخ ۱/۷ / ۱۳۹۰ تا ۳۱/۶ / ۱۳۹۱ در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.

محل اشتغال حداقل تا تاریخ ۳۰/۱۱ / ۹۱ در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.

زمان ارائه معرفی نامه پیام نوریها

معرفی نامه‌هایی که در بالا به آن اشاره شد، باید حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ توسط ارگانهای ذیربط برای پذیرفته شدگان با سهمیه‌های مربوط به مرکز دانشگاهی پیام‌نور محل قبولی پذیرفته شده تحویل داده شود، در غیر اینصورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی مذکور از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان لغو خواهد شد.

علاوه بر این، اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل قبلی و اداره کل امور دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد، از دیگر مدارک مورد نیاز اعلام شده است.

تذکر۱: در تمام رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی - استانی هم انجام شده است.

کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده‌اند و در صورت قبولی در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نیست.

جهت اطلاع کلیه داوطلبان

با توجه به کنترلهای متعدد و بررسی هایی که به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت کد رشته محل قبولی اعلام شده پذیرفته شدگان، اطمینان حاصل شده است. با این حال، داوطلبان در صورتی که منحصراً درباره کد رشته های انتخابی و سوالی داشته باشند، می توانند حداکثر تا ۱۵/۱۲ / ۹۱ منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش، اقدام کنند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیدا خودداری کنند.

منبع: خبرگزاری مهر