به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مجلس با فوریت طرحی مبنی بر ممنوعیت جدایی ری و شمیرانات از تهران بدون مصوبه مجلس موافقت کرده است، گفت: این طرح پس از بررسی در کمیسیون‌ها احتمالا هفته آینده به صحن مجلس می‌رود.

مهدی چمران در این باره به ایسنا افزود: بر این اساس اگر طرح یاد شده تصویب شود، ری از تهران جدا نمی‌شود و در نتیجه انتخابات به صورت یکپارچه برگزار خواهد شد.

چمران خاطرنشان کرد: اگر ری از تهران جدا شود، مجلس باید درباره تعداد اعضای شوراهای شهرری و تهران اعلام نظر کند که چه تعدادی از ۳۱ عضو شورای شهر تهران، به عنوان اعضای شورای ری به‌صورت جداگانه انتخاب خواهند شد.