ملت ایران: وزیر آموزش و پروش آلمان که پیش از این مدرک دکترایش باطل شده بود از سمتش استعفا کرد. «آنته شوان» به سرقت ادبی متهم شده بود.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان امروز اعلام کرد با استعفای شوان موافقت کرده است.

شوان در این زمینه گفت که تصمیم دانشگاه در ابطال مدرک دکترای خود را نمی‌پذیرد و اقدامات قانونی علیه آن را پیگیری خواهد کرد.

دانشگاه دوسلدورف پیش از این اعلام کرد که بنابر شواهدی که از سال ۱۹۸۰ در دست است، مدرک دکترای شوان دراین دانشگاه باطل می‌شود.

وزیر آموزش، نخستین مقام آلمانی نیست که در این زمینه متهم می‌شود، پیش از این «کارل تئودور تسوگوتنبرگ» وزیر دفاع پیشین آلمان به اتهامی مشابه از سمت خود کناره گیری کرده بود.

فارس