ملت ایران: مدیرکل دفتر آموزش‌های غیر دولتی وزارت علوم از افزایش شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای سال آینده خبر داد.

به گزارش نادری با بیان اینکه پیشنهاد افزایش شهریه را داده‌ایم، اظهار کرد: هنوز میزان نهایی افزایش شهریه تصویب نشده است، اما میزان افزایش شهریه‌ها برای دانشگاه‌ها، رشته‌ها و مقاطع مختلف، متغیر خواهد بود.

به گفته وی افزایش شهریه برای دانشگاه‌های غیر انتفاعی برای سال ۹۲ بر اساس شاخص‌های سرانه دانشجویی، مقطع تحصیلی و ضرایبی که برای رشته‌های مختلف تعیین می‌شود، مشخص خواهد شد.