ملت ایران:دوشنبه ۹۱.۱۰. ۱۸ یارانه نقدی خانوارها در ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و صبح روز سه شنبه قابل برداشت است.

عارفیان معاون سازمان هدفمندی یارانه ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: یارانه نقدی مرحله بیست و سوم همانند سایر مراحل قبلی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که صبح روز سه شنبه ۹۱.۱۰. ۱۹ از حساب سرپرستان خانوار قابل برداشت است.