مدیر رسانه های همراه مرکز رسانه های دیجیتال گفت: مشترکانتلفن همراهمی توانند شکایت خود را در رابطه باپیامکهای تبلیغاتی انبوه از طریق سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴ گزارش کنند. سال گذشته ۱۳ هزار شکایت در این سامانه ثبت شد.

در مهر ماه سال ۹۱، سامانه دریافت شکایت پیامک های انبوه به شماره ۱۰۰۰۱۳۱۴ توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال راه اندازی شد.

از آنجا که وزارت ارشاد مسئول تایید و نظارت بر محتوای موجود در پیامک های انبوه است، مقرر شده بود علاوه بر تدوین دستورالعمل کاملی در خصوص مقررات ارسال پیامک های انبوه، این سامانه نیز برای پیگیری مشکلات و شکایات مردم در این زمینه فعال شود.

روش کار به این شکل است که مشترکان تلفن همراه با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴، شکایات خود را از پیامک های انبوه تبلیغاتی به این سامانه پیامک می کنند و در پیامک خود، شماره پیامک ارسالی و متن آن را ذکر می کنند تا رسیدگی شود.

اکنون و با گذشت یک سال از راه اندازی این سامانه، مدیر رسانه های همراه مرکز رسانه های دیجیتال از ثبت ۱۳ هزار شکایت در این سامانه در سال گذشته خبر می دهد.

امیر سیاح گفت: همچنین آیین نامه کاملی در خصوص دستورالعمل ارسال پیامک های تبلیغی تدوین شده که براساس آن شماره ارسال کننده هر پیامک مشخص و پیگیری آن امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: پیامک های برنده شدن در مسابقه، دارو و محصولات بهداشتی و بانکی بیشترین میزان شکایت را به دارند.