کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار صنفی آموزشی باشگاه خبرنگاران گفت: موضوع و بحثمسکن مهر دانشجویی در دست پیگیری است. چنانچه هم اکنون الویت ها مشخص شده و به زودی به اتمام می رسد. وی افزود: در مشخص سازی الویت ها برخی از دانشجویان ازجمله دانشجویان متأهل و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اولویت قرار گرفته اند.

دانشجو تصریح کرد: همه این شرایط در خصوص مسکن مهر دانشجویی مشخص شده و به زودی به نتیجه می رسد.