به گزارش ملت ایران به نقل از روزنامه ایران: معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور افزایش ضریب اتقان اسناد هویتی را یکی از مهمترین برنامه‌های پیش‌روی این سازمان ذکر کرد و گفت: اقدامات مهمی در این خصوص انجام شده است تا اتقان اسناد هویتی، در بالاترین سطح ممکن انجام شود.

محسن کرمی افزود: اسنادی را که ثبت احوال صادر می‌کند علاوه بر این‌که اسناد رسمی کشور است از اهمیت بالایی برخوردار است و اتقان آن، یکی از ضرورت‌های نظام ثبتی کشور به شمار می‌رود.

به گفته وی، صدور شناسنامه و کارت ملی با رویکرد مکانیزه، ساماندهی بایگانی‌ها و تهیه آرشیو الکترونیک اسناد و دقت در صدور اسناد از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه اتقان اسناد هویتی ثبت احوال است.

معاون امور اسناد هویتی در ادامه به ثبت ۱۲۸ میلیون سند اطلاعات در این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ میلیون سند مربوط به ولادت و مابقی مربوط به وفات است که در سازمان موجود است.

وی صدور بیش از ۶۵ میلیون کارت شناسایی ملی، تهیه بانک عکس ایرانیان، خدمات الکترونیک برای ثبت اطلاعات وفات و ولادت، صدور مکانیزه شناسنامه افراد بالا و زیر ۱۵ سال را از اقدامات انجام شده در این سازمان برشمرد.

کرمی همچنین امکان دستیابی قریب به ۱۰۰ دستگاه فرابخشی به پایگاه‌های کشوری و احراز هویت کارکنان و مشتریان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سازمان ثبت احوال عنوان کرد.