ملت ایران: رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به لحاظ همه شاخص های ارزیابی وضعیت درآمدهای دهک های جامعه وضع مردم بهتر شده است گفت: متاسفانه درحال حاضر اقتصاد ما از بیماری مزمنی رنج می برد که ناشی از بهره وری پائین، واردات بالا، صادرات پائین و غیره است.

محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره مهمترین مسائل کشور از جمله مبحثهدفمندی یارانه ها که از دو سال قبل اجرای آن آغاز شده است اظهار کرد: هدفمندی یارانه ها بزرگترین طرح اقتصادی است که تاکنون در کشور اجرا شده است.

وی افزود: ۷ طرح بزرگ اقتصادی از سوی دولت طراحی و اجرا شده است که از جمله آن می توان به هدفمندی یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی، تغییر پول ملی و ارتقاء ارزش آن اشاره کرد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اقتصاد ما از بیماری مزمنی که ناشی از بهره وری پائین، واردات بالا، صادرات پائین و غیره است رنج می برد تصریح کرد: دولت برای اصلاح وضع موجود هدفمندی یارانه ها را کلید زد، البته دولت بدنبال اجرای همه طرح هدفمندی یارانه ها به صورت یکجا بود ولی با رفت و برگشت هایی که صورت گرفت و به دلایلی بخشی از آن اجرا شد که طبیعی است همه اهداف طرح را محقق نمی کند.

وی با ابراز رضایت از اجرا و دستاوردهای بخشی از هدفمندی یارانه ها در دو سال اخیر عنوان کرد: تاکنون ۳۰ درصد از طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شده است و با این وجود ما دستاوردهای خوبی را داشته ایم. در همین راستا رشد کشور در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹،۵. ۲ درصد بوده است که بسیاری تصور می کردند تا ۲ سال پس از اجرای هدفمندی رشد ما منفی باشد.

رئیس جمهور با رد برخی سخنان مبنی بر این که تولید ضعیف شده است، این موضوع را نادرست خواند و تاکید کرد: از ۴۵ کالای اساسی که در کشور تولید می شود، تولید ۲۴ کالا رشد داشته، ۲۰ کالا کاهش یافته و یکی هم هیچ تغییری نکرده است؛ این موضوع نشان می دهد که در بخش تولید طرح هدفمندی یارانه ها موفق بوده است.

احمدی نژاد دومین هدف اجرای هدفمندی یارانه ها کنترل مصرف خواند و اضافه کرد: پبس ازاجرای طرح هدفمندی مصرف انرژ ی در کشور به شدت در حال افزایش بود. برای اثبات این موضوع اگر منحنی رشد متوسط ۱۰ ساله و ۲۰ ساله را ادامه می دادیم رشد مصرف انرژی در کشور فزاینده بود اما در حالی که قبل از اجرای هدفمندی روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شد این میزان در حال حاضر به ۶۲.۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی گفت: مصرف خانگی و تجاری گاز و برق پس از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته اما در صنعت شاهد افزایش این موضوع بوده ایم و این نشا ن دهنده پویایی بخش صنعت است. در مصرف برق در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط ۷.۴ درصد رشد داشته ایم که این رشد سال به سال افزایشی بود اما در سال ۹۰، این میزان دو دهم درصد رشد منفی داشته است.

در مصرف گاز نیز شاهد چنین وضعی هستیم که این موضوع نشان می دهد کنترل و مهاری در بخش انرژی زده شده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام تحلیل ها در سال ۹۰ نشان می دهد ۷ دهک پائین کشور قدرت خریدشان افزایش یافته است افزود: این موضوع نشان می دهد دهک های درآمدی پائین وضع شان بهتر شده است و درآمدهای دهک های بالای جامعه کاهش یافته است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: نسبت درآمد دهک بالای درآمدی یعنی ثروتمندترین به دهک پائین درآمدی یعنی فقیرترین کاهش یافته است. درآمد ثروتمند به فقیر در شهر در سال ۸۹،۱۲. ۴۵ برابر بوده که این عدد در سال ۹۰ به ۱۰.۱۷ رسیده است. همچنین در روستا این رقم ۱۲.۶۳ بوده که در سال ۹۰ به ۹.۳۸ رسیده است.

وی گفت: ضریب جینی که نشان دهنده دو دهک بالای درآمدی و دو دهک پائین درآمدی جامعه است در سال ۸۹،۴۱ صدم بوده که در سال ۹۰ به ۳۷ صدم رسیده است.

اقتصاد باید از یک نقطه هدایت شود / قانونی که هر روز تغییر کند قانون نیست

رئیس جمهور تصریح کرد: دخالت های زیادی از سوی دیگر نهادها برای مدیریت اقتصادی انجام می شود این در حالی است که هیچ وقت اقتصاد با مدیریت های چندگانه رشد نمی کند اقتصاد باید از یک نقطه هدایت شود و مرزبندی مشخصی داشته باشد.

محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم با اشاره به وجود تورم در دوره های مختلف بیان داشت: تورم در کشور ساختاری است و از ۴۰ الی ۵۰ سال اخیر همیشه تورم داشته ایم.

وی با بیان اینکه دشمن با تحریم ها نیز می خواست اقتصاد ایران را زمین گیر کند گفت: این در حالی بود که در اقتصاد جهانی هم ما شاهد افزایش قیمت بودیم و در داخل نیز با آن عددی که در خصوص تورم می گفتند نرخ تورم تفاوت چشمگیری داشت.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از مراکز نرخ تورم را بیشتر از آنچه از سوی مراکز آماری ایران اعلام می شود بیان می کنند گفت: تورم بسته به اینکه چه سال پایه ای را انتخاب می کنید و همین طور چه سبد کالایی را تعیین می کنید متفاوت است. ممکن است فردی سبد غذایی اش شامل مرغ و تخم مرغ باشد؛ این فرد با بالا رفتن این کالاها تورم بیشتری را احساس می کند این در حالی است که ما تورم را به صورت کل محاسبه می کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: تورم در دهک ها متفاوت است و تورمی که ما اعلام می کنیم در کل دهک ها است. ما هر سال تورم را با یک روش می سنجیم اما ممکن است فرد دیگری با روش دیگری تورم را بسنجد و این تفاوت قیمت ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی بر افزایش تورم در سال ۹۱ گذاشت اظهار داشت: تورم در سال ۹۱،۲۶. ۱ درصد است که به دلیل افزایش نرخ ارز ما شاهد افزایش تورم هم هستیم.

احمدی نژاد افزود: البته چالشی که نرخ ارز بوجود آورده چالش دراز مدت نیست و خوشبختانه ضربه ای که از این نظر دشمن بر ما وارد کرده است خنثی شده است. دشمن می خواست به سیستم بانکی و مالی ما ضربه بزند اما این موضوع مهار شد و ما طرحی تهیه کرده ایم که تاجران دیگر به ارز دولتی نیازی نداشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه معوقات بانکی یکی دیگر از علل ایجاد تورم در کشور است گفت: معوقات بانکی دست کسانی که می خواهند در اقتصاد کشور خلل ایجاد کنند باز می کند و همچنین خود معوقات بانکی سبب می شود پایه پولی کشور بالا رود و تورم افزایش یابد.

وی افزود: اضافه شدن معوقات بانکی خارج از تصمیم دولت بود زیرا مجلس تصویب کرد که با افراد تا ۵ سال می توانند از پرداخت معوقات بانکی خود سر باز زند و این موجب شد که معوقات بانکی بیشتر شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه بخش مهمی از تورم ساختاری است گفت: امروز هزینه تولید در کشور بسیار بالاست و تولید کنندگان با توجه به تجهیزات و امکاناتی که دارند نمی توانند با بازار جهانی رقابت کنند. هدفمندی یارانه ها این فکر را در تولید کنندگان ایجاد کرد که به طور جدی در زمینه اصلاح تولید قدم بردارند یعنی قیمت تمام شده را کاهش دهند.

رئیس جمهور در ارتباط با نحوه اجرایی شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: بعضی انتظار داشتند یکساله با ۳۰ درصد اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه ها همه چیز تمام شود. مجلس از سال اول تا به امروز ۱۱ بار قانون هدفمندی را اصلاح کرد این درحالی بود که دولت با این موضوع مخالف بود.

وی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها مخالفین سیاسی و اقتصادی زیادی داشت و مخالفین سیاسی آنقدر اطلاعات غلط به جامعه تزریق کردند که فضا غبارآلود شد.

احمدی نژاد تصریح کرد: دخالت های زیادی از سوی دیگر نهادها برای مدیریت اقتصادی انجام می شود این در حالی است که هیچ وقت اقتصاد با مدیریت های چندگانه رشد نمی کند اقتصاد باید از یک نقطه هدایت شود و مرزبندی مشخصی داشته باشد.

رئیس جمهور بیان کرد: امروز از نقاط گوناگون اقتصاد ما مدیریت می شود و حرف ما این است که مدیریت اقتصادی باید متمرکز و ثابت باشد و ناظران نیز بر اساس اطلاعات و آمارها بر کار دولت را نظارت کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه قانونی که هر روز تغییر یابد دیگر قانون نیست افزود: هنوز ما سامانه مدیریت متمرکز اقتصادی در کشور نداریم. همین امروز مجمع تشخیص برای مساعدت ایثارگران شش هزار میلیارد تومان بودجه تعیین کرد این بدان معناست که شش هزار میلیارد هزینه برای دولت بوجود آورد.

فضای اقتصاد نباید امنیتی باشد / قیمت ارز در بودجه پایین تر از نرخ مبادله‌ای است

رئیس جمهور با بیان این که سال گذشته در برخی موارد فضای اقتصاد کشور امنیتی شده بود و این موضوع به برخی عرصه های اقتصادی آسیب رساند، درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: نرخ ارز در بودجه سال آینده خیلی پایین تر از نرخ مبادله ای خواهد بود.

محمود احمدی نژاد درباره مهمترین مسائل کشور از جمله مبحثهدفمندی یارانه ها که از دو سال قبل اجرای آن آغاز شده است اظهار کرد: اگر واقعا قرار است با یک طرح رویه اقتصادی کشور اصلاح شود باید همه همراهی کنند اما متاسفانه یک عده نگاه سیاسی دارند و دائما آمارهای غلط می دهند.

وی افزود: خیلی از دوستانی که پیشتر می گفتند به تولید کمک نمی کنید وقتی خودشان در موضع اجرا قرار گرفتند میزان کمک به تولید را به شدت کاهش دادند که اسناد آن هم موجود است اینها همه به دلیل اطلاعات و آمارهای غلطی است که دائما در کشور مطرح می شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیشتر عنوان کرده بود ۷۰ درصد معوقات بانکی رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان می شود دست ۳۰۰ نفر است و آیا اینها شامل استمحال دولت در موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی می شود؟ تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان نمی خواهد بدهی معوقی وجود داشته باشد اما برخی مشکل دارند و شاید پولی را که به عنوان سرمایه در گردش گرفته اند برای توسعه کارخانه و ایجاد اشتغال هزینه کرده اند، دولت در این راه همکاری می کند و کمک حال تولید کننده است.

وی ادامه داد: اما عده ای در بخش صنعت و تولید وامی را به اسم دیگری گرفته و با آن کالا وارد کرده و اکنون آن را هم فروخته اند. دولت مخالف این رویه است اما عده ای می آیند و قانون می گذارند که بانکها مکلف هستند به کسانی که بدهی بانکی دارند ۵ سال مهلت بدهند. وقتی پول بانک دست عده ای خاص باشد چطور می توان از تولید حمایت کرد؟

احمدی نژاد بار دیگر ایده خود مبنی بر اینکه اقتصاد باید از یک نقطه مدیریت شود گفت: مسائل مدیریتی اقتصاد تصمیم مدیریت می خواهد که شورای نگهبان باید بر چنین موضوعاتی توجه کند. وقتی دولت را مکلف می کنید و بعضا تصمیم گیری را برعهده هیات مدیره می گذارید قطعا به آن هیات مدیره فشارهایی از خارج وارد می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: قوانین باید در حد قوانین باشد نه اینکه ریز شده و به صورت آئین نامه در بیاید. البته اینها به معنای اختلاف و دعوا نیست چرا که اگر جای ما هم در قوه مجریه با قوای مقننه و قضائیه عوض شود اینها همه باید سر جای خودش باشد.

وی با تاکید بر اینکه نسبت املاک راکد اگر بالا برود قدرت وام دهی پائین می آید، تولید ضعیف می شود و به تولید کننده و وارد کننده ضرر می رسد گفت: بانک مرکزی باید این رویه را اصلاح کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه در مسئله بحران ارزی عامل تحریم دخیل بود و برخی شبکه های داخلی و دلالان با هم هماهنگ بودند اظهار کرد: دولت و قوه قضائیه در این موضوع وارد شدند و تا حدی هم شرایط را کنترل کردند اما هنوز برخی از این افراد شناسایی نشدند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در اقتصاد، امنیت و ثبات لازم است. یک بخشی از ثبات را منوط به مقررات دانست و بخش دیگر را تامین امنیت خواند.

وی ادامه داد: اگر تولید کننده تصور کند وقتی خواهد دید بزرگ شود با او برخورد امنیتی صورت گیرد رغبت چندانی برای افزایش حجم تولید نخواهد داشت خاطرنشان کرد: نهادهای امنیتی بهتر است با نهاد اجرا هماهنگ باشند و نظارت و امنیت را از این طریق تامین کنند.

احمدی نژاد با اشاره به معضلاتی که سال گذشته در موضوع علوفه، تامین خوراک دام و به تبع آن در تامین گوشت مرغ به وجود آمد و البته مورد استفاده برخی برای تمسخر واقع شد تصریح کرد: ما در گندم تولید زیادی داشتیم و حتی از این ناحیه صادراتی را انجام دادیم. ۴-۵ نفر وارد کننده علوفه بودند که به دلیل برخورد امنیتی که با آنها شد و شوک ارزی هم که بوجود آمد ۵-۶ ماه علوفه وارد نکردند و اگر این اتفاق نمی افتا د شرایط هم که عنوان شد بوجود نمی آمد.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر مشکلی در حوزه اقتصاد ایجاد شد باید فضا را به سمت آرامش سوق داد نه اینکه با انجام برخورد امنیتی کار را سخت تر کرد البته باید با تخلفات در حد خود برخورد شود ولی فضای اقتصاد نباید فضای امنیتی باشد و این برخوردها نباید به صورتی انجام شود که همه بترسند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و تلاش دولت برای ایجاد آرامش در حوزه اقتصاد و دور شدن آن از فضای امنیتی گفت: در فضای تحریم و وجود مشکلات اقتصادی باید شرایط آرام باشد. این موضوع در شرایطی که خباثت دشمن هر روز نمایان تر می شود ضروری است.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالاتی درباره لزوم تعیین نرخ شناور ارز در بودجه قبل از بودجه ریزی، تحولات در نرخ ارز ناشی از هدفمندی یارانه ها و تحریم و افزایش قاچاق با استفاده از ارز ۱۲۲۶ تومانی عنوان کرد: در اقتصاد وقتی می خواهید تغییری انجام دهید همه عوامل را نباید دستکاری کنید دولت هم نرخ ارز را به عنوان کنترل نگه داشت.

رئیس جمهور افزود: چطور می توان افزایش نرخ ارز را به هدفمندی مربوط کرد عده ای می گویند با اجرای هدفمندی نقدینگی بالا رفته است اما این موضوع اشتباه است چرا که در سال ۸۹ نقدینگی کشور ۲۵ درصد بود و این رقم در سال ۹۰ به ۱۹ درصد رسید.

وی با بیان اینکه دولت ارز را داده و اگر این ارز عرضه نشود طبیعتا قیمت بالا می رود و تورم انتظاری بوجود می آید گفت: عده ای ارز را در موسسات مالی و اعتباری بلوکه کرده اند و عده ای از دلالان هم با کنار گذاشتن ارز و راه اندازی شایعاتی در بازار نرخ آن را بالا بردند نباید فراموش کنیم که در یک جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم و او هم موضوع ارز را دستاویز خود قرار داده است.

احمدی نژاد تاکید کرد که هیچ ارتباطی بین افزایش قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها نمی بینم چرا که افزایش قیمت ارز بخشی ناشی از سوءاستفاده های داخلی و بخشی دیگر از فشارهای خارجی نشات گرفته است که البته شاید شرایطش نباشد که بگویم چه فشارهای سنگینی بر ما تحمیل شده است اما شاید روزی برسد که بتوانیم برای مردم تشریح کنیم که از چه فشارهایی عبور کرده ایم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از ابتدا اصرار داشت طرح هدفمندی را یکباره اجرا کند اظهار کرد: وقتی ۵ مرتبه این طرح اجرا می شودتورم انتظاری شکل می گیرد و همه مردم منتظر سالهای بعد و آخر ماجرا هستند که چه اتفاقی خواهد افتاد. در شرایطی که مردم ما آمادگی دارند دنیا را درست کنند و آنگونه در تحولات اقتصادی همراهی کردند اجرای یکباره هدفمندی یارانه ها امکانپذیر بود.

وی اضافه کرد: هدفمندی یارانه ها بدنبال کم کردن آسیب پذیری اقتصادی، کم کردن وابستگی به نفت و … بود و ما هم بدنبال تحقق این هدف هستیم. سال آینده قیمت ارز را خیلی کمتر از آنچه که امروز به عنوان ارز مبادله ای تبادل می شود در بودجه می گذاریم.

احمدی نژاد با طرح این سئوال که آیا می توانیم تحریم ها را به عنصر اقتصادی تبدیل کرده و آن را خنثی کنیم پاسخ داد: در ابتدا افزایش صادرات غیر نفتی و تامین ارز کشور در این حوزه باید مد نظر باشد. امسال از صادرات ۵۰ میلیارد دلاری عبور کرده و با یک گام دیگر به ۱۰۰ میلیارد دلار می رسیم که بیشتر از این در حوزه صادرات غیر نفتی نیاز نداریم.

رئیس جمهور موضوع دوم را برداشتن وابستگی بودجه به نفت با استفاده از ثروت موجود خواند و خاطرنشان کرد: بهتر است بار برداشتنی را یک دفعه از دوش مردم برداریم و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را به دست خودشان بدهیم. برخی فکر می کنند این موضوع به معنای افزایش نقدینگی است اما افزایش نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی که در این پروسه این اتفاق نمی افتد.

منبع: مهر