ملت ایران:گانگسترهای صورتی پوش ملقب به گانگسترهای گلابی حدود ۱۰ هزار نفرند که با لباس ساری صورتی و یک چوب بلند تشخیص داده می شوند.

رهبر آنها زن ۴۷ ساله بنام سمپات پال دوی است که با رانی لاکسمیبای مقایسه شده است. آنها فلسفه خاص خود را بنیان نهاده و می گویند پلیس فاسد هیچ کاری برای زنان نمی کند و خود آنها باید از جان خود و سایر زنان محافظت کنند.

تصاویر: گانگسترهای زن و رئیس شان

خبرآنلاین