ملت ایران:تلاش جدیدی برای ایجاد اصلاحات در سیستم بازنشستگی قدیمی سوییس با هدف کاهش هزینه ها و مدیریت شمار زیاد بازنشستگان صورت گرفته است که بر اساس این پیشنهاد، سن بازنشستگی زنان به ۶۵ سال افزایش می یابد این درحالی است که اکنون سن بازنشستگی زنان در سوییس ۶۴ سال است.

ˈآلن برسهˈ وزیر کشور سوییس که این طرح را ارائه داده است همچنین هوادار افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمک به صندوق بازنشستگی است.

زنان سوییسی باید بیشتر کار کنند!

وزیر کشور سوییس تاکید می کند که این طرح منصفانه بوده و شانس زیادی برای پذیرش آن وجود دارد.
البته واکنش ها به این طرح از سوی احزاب، متفاوت بوده است. حزب سوسیال دمکرات که موضوع امنیت اجتماعی برای این حزب اهمیت زیادی دارد ضمن انتقاد از پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی زنان به ۶۵ سال معتقد است که باید برای مدیریت بودجه راهکاری دیگری از جمله برداشت ها از زمان اشتغال را مدنظر داشت.
در مقابل حزب راستگرای مردم از طرح دولت دفاع کرده و خواستار اجرایی شدن اصلاحات در برنامه بازنشستگی شده است.
حزب راست میانه رادیکال نیز خواستار اجرای سریع تر اصلاحات پیشنهادی شد.
حزب راست میانه لیبرال مسیحی نیز از این طرح استقبال بعمل آورد.
گفتنی است تلاش های قبلی برای اصلاح در سیستم امنیت اجتماعی در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ توسط پارلمان و همچنین رای دهندگان ناکام گذاشته شد.
سیستم بازنشستگی سوییس که در سال ۱۹۴۸ تصویب شده تا کنون شاهد ۱۰ مورد اصلاحات بوده است.

منبع: ایرنا