به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروزی حد فاصل تاریخ ۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ بهمن ماه آغاز می‌شود و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت http: / / ticket. rai. ir نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

براساس این گزارش؛ برنامه زمان بندی فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی در محورهای مختلف به شرح زیراست:

ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ بهمن ماه پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور شمال؛ آذربایجان، شمالغرب و قطارهای کمربندی منتهی به مشهد

ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور جنوب، جنوب شرق، شرق، اصفهان، هرمزگان و قطارهای منتهی به کمربندی مشهد

ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محورهای خراسان شامل قطارهای تهران - مشهد، نیشابور، طبس و خواف