ملت ایران:از ابتدای تاسیس آمریکا روش‌های متعددی برای اعدام محکومان در این کشور استفاده شده است که از میان آنها می‌توان به " شکستن بر روی چرخ "، " زنده زنده سوزاندن "، " له کردن با سنگ " و " چوبه‌دار " را نام برد.

در حال حاضر ۵ روش برای اعدام در آمریکا وجود دارد که عبارت است اعدام با استفاده از صندلی الکتریکی، جوخه اعدام، تزریق سم، حلق آویز کردن.

سوزاندن:

این نوع اعدام از طریق سوزاندن محکومان به صورت‌های مختلف صورت می‌گرفت که ریختن " سرب گداخته " در حلق محکومان و زنده به آتش انداختن و یا گودال‌های آتش که برای اعدام‌های جمعی استفاده می‌شده است از جمله این روش‌ها است. سوزاندن در اوایل قرن ۱۹ در آمریکا متوقف شد.

زمانی که تعداد زندانیان اعدامی زیاد بوده بعضا حجم آتش زیادی برای سوزاندن آنها استفاده می‌شده است.

سوزاندن تدریجی:

در این روش محکوم به تدریج در آتش می‌سوخت و جان می‌داد به صورتی که سوزاندن متهم از پاها شروع شده و پس از دست‌ها و بازوها، سینه، بالای سینه و نهایتا صورت‌بود که به مرگ منجر می‌شد. در این روش ۲ ساعت مرگ محکوم به طول می‌انجامید.

سوزاندن سیاه پوستان در امریکا!! + عکس

اعدام سیاه پوستان در آمریکا

یکی از نمونه‌های آدم‌سوزی در آمریکا به ایالت تکزاس مربوط می‌شود که یک سیاه پوست آمریکایی که از عقب ماندگی ذهنی رنج می‌برد را به اتهام قتل یک زن سفید پوست آمریکایی در نوعی روغن فرو بردند و بعد با طناب آویزان کردند و با آتش وی را به تدریج سوزاندند.

منبع: فارس