دکتر حسینتوکلیافزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شدهآزمون کارشناسی ارشدسال ۹۳ در ۱۳۶ کد رشته در صبح و بعد از ظهر روزهای چهارشنبه ۲۳، پنجشنبه ۲۴ و جمعه ۲۵ بهمن ماه در ۶۲ شهرستان مختلف برگزار می شود.

وی افزود: اطلاعیه سازمان سنجش درباره نحوه برگزاری، برنامه زمانی و نحوه دریافت پرینت کارت ورود به جلسهآزموناز ساعت ۱۴ به بعد امروز شنبه ۱۹ بهمن منتشر خواهد شد.

توکلی یادآور شد: داوطلبان توجه داشته باشند که پرینت کارت ورود به جلسه ای که پیش از این دریافت کرده بودند باطل است و ضرورت دارد کلیه داوطلبان با ورود به سایت سازمان سنجش در زمان مقرر نسبت به دریافت کارت جدید آزمون اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: آدرس محل برگزاری آزمون برای هر یک از داوطلبان ذیل کارت جدید درج شده است و هر داوطلب بر اساس مشخصاتی که در کارت جدید درج شده است در آزمون شرکت می کند.

به دلیل شرایط جوی و بارش برف و همچنین وضعیت نامساعد بسیاری از شهرهای محل آزمون، آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳ که قرار بود در روزهای ۱۶ تا ۱۸ بهمن برگزار شود با یک هفته تعویق به روزهای ۲۳ تا ۲۵ بهمن موکول شد.

بیش از ۹۵۰ هزار داوطلب در این دوره از آزمون کارشناسی ارشد شرکت می کنند.