معاون متوسطه وزیرآموزش و پرورشبا بیان اینکه آموزش و پرورش سال های سال است که از بحثنقل و انتقال معلمان رنج می برد، از تعریف مجدد «بومی گزینی» در آموزش و پرورش خبر داد.

زرافشان در گفت وگو با ایسنا، درباره مشکلات نیروی انسانی از جمله کمبود معلم مرد در کلان شهرها به ویژه تهران، افزود: وزارت آموزش و پرورش در راستای ساماندهی نیروی انسانی به عنوان یکی از اولویت های این وزارتخانه است، چرا که بحثنیروی انسانی موضوع بسیار پیچیده با ابعاد متفاوت است.

جابجایی نیروها به تبعیت از همسر از مهم ترین مشکلات بخش نقل و انتقالات

وی افزود: بخشی از مسائل نیروی انسانی در داخل آموزش و پرورش انجام می شود و بخش اعظم آن متاثر از بیرون از آموزش و پرورش از جمله نقل و انتقالات است.

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش سال های سال است که از بحثنقل و انتقال معلمان رنج می برد، اظهار کرد: جابجایی نیروها به تبعیت از همسر به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات نیروی انسانی در بخش نقل و انتقالات است.

نابسامانی استخدامها در آموزش و پرورش

زرافشان ادامه داد: در بخش استخدام ها نیز با توجه به اینکه جنسیت و ترکیب مورد نیاز آموزش و پرورش لحاظ نمی شود، به نوبه خود منجر به نابسامانی این بخش مهم از وزارت آموزش و پرورش شده است.

آغاز ساماندهی نیروها برای سال تحصیلی آینده


معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه استخدام بیش از حد معلمان زن، توازن نیروی انسانی را در آموزش و پرورش به شدت به هم زده است، ادامه داد: دو کارگروه برای ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تشکیل و ساماندهی نیروها برای سال تحصیلی آینده از هم اکنون آغاز شده است که زودتر به مناطق ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بر اساس این دستورالعمل جدید، انتظار می رود توازن بیشتری در نیروی انسانی مناطق برقرار شود. همچنین در جذب معلمان دانشگاه های فرهنگیان نیز سیاست فانی، سیاست بومی گزینی است تا بتوان بر این اساس از نقل و انتقالات تا حد زیادی جلوگیری کرد.

زرافشان از تعریف مجدد «بومی گزینی» در آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در برخی از استان ها فاصله شمال و جنوب بسیار زیاد است، خود این موضوع مشکلاتی را به وجود می آورد که مقرر شده بومی گزینی مجدد تعریف شود و به عنوان یکی از سیاست های جدید آموزش و پرورش در امر ساماندهی نیروی انسانی تعریف مجدد بومی گزینی معلمان است.

بازنشستگی پیش از موعد معلمان در لایحه بودجه ۹۳

به گفته معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش، در لایحه بودجه ۹۳ نیز وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد جدیدی را به مجلس شورای اسلامی داده است تا بازنشستگی پیش از موعد معلمان در دستور کار قرار بگیرد و چنانچه این امر محقق شود، قطعا توازن و تعادل خوبی در بخش نیروی انسانی صورت خواهد گرفت.

زرافشان تاکید کرد: در عین حال باید پذیرفت که بحثنیروی انسانی در آموزش و پرورش؛ بحثی نیست که بتوان یک شبه برای آن برنامه ریزی کرد و یا در کوتاه مدت نتیجه برنامه ریزی ها را دارد، چرا که تابع عوامل درونی و بیرونی متعددی است.