ملت ایران: حجت الله بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی در حمل و نقل عمومی، نظام اطلاع رسانی به مسافران اجرایی شده است که بر این اساس، مسافران در ایستگاه های اتوبوس به طور دقیق از زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس بعدی مطلع خواهند شد.
وی افزود: در تابلوهای اطلاع رسانی فقط اطلاعاتی خاص مانند زمان رسیدن اتوبوس بعدی قابل مشاهده است اما در باجه های هوشمند شهروندان می توانند خودشان اطلاعات مورد نیازشان را جستجو کنند. به طور مثال شهروندان می توانند با تعیین کردن مبدا و مقصد سفر و انتخاب وسیله ای که می خواهند از آن استفاده کنند، از بهترین مسیر(براساس وسیله ای که انتخاب کرده اید)، زمان سفر و هزینه تقریبی سفرشان آگاه شوند.
وی با بیان اینکه در فازهای بعدی اطلاعات دیگری مانند اخبار ترافیکی و… بر روی تابلوهای اطلاع رسانی و باجه های هوشمند نمایش داده خواهد شد گفت: تاکنون در۲۶ نقطه باجه های هوشمند و تابلوهای اطلاع رسانی نصب شده و در ۲۱ ایستگاه دیگر نیز در دست نصب است.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: این سیستم به صورت لحظه ای با استفاده از موقعیت اتوبوس در خط در همان لحظه و سابقه آماری از زمان سفر و سرعت متوسط اتوبوس های آن خط، زمان رسیدن اتوبوس و انتظار مسافر در ایستگاه را محاسبه و نمایش می دهد.
بهروز با بیان اینکه در منطقه ۷ اتوبوسرانی تهران(شهرداری منطقه ۲۰ و ۱۹) در ایستگاه هایی که باجه هوشمند و تابلوی اطلاع‌رسانی نصب نشده، شهروندان می توانند از طریق سرویس اس. ام. اس از زمان رسیدن اتوبوس بعدی مطلع شوند گفت: با راه اندازی سرویس اس. ام. اس سنتر شهروندان می توانند با ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۱۱ و ارسال کد ایستگاه و خط اتوبوسرانی از زمان رسیدن اتوبوس بعدی مطلع شوند.

پرشین خودرو