ملت ایران:نزدیک به ۴۵۰ میلیون نفر در جهان از اختلالات روانی رنج می برند که بیش از سه چهارم آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.

سازمان بهداشت جهانی می گوید که هشتاد درصد افرادی که در کشورهای در حال توسعه از اختلالات روانی رنج می برند تحت درمان قرار نمی گیرند.

به گفته سازمان بهداشت جهانی در بسیاری از کشورهای فقیر برای هر یک میلیون نفر جمعیت، یک متخصص بهداشت روانی، یا کمتر، وجود دارد.

در نیجریه، یک چهارم بیمارانی که به مراکز بهداشت محلی مراجعه می کنند از افسردگی رنج می برند اما تشخیص رسمی افسردگی برای تعداد بسیار کمی از آنها صورت می گیرد و تنها یک ششم آنهایی هم که تشخیص می شوند عملا تحت درمان قرار می گیرند.

دیگر کشورهای آفریقایی هم با مشکلات جدی در این زمینه روبرو هستند.

در تعدادی از تیمارستانها در آکرا، پایتخت غنا، بیماران گرسنه و لخت به حال خود رها شده اند.

در اتیوپی، خشونتهای خانوادگی یک دلیل عمده بروز استرس تلقی می شود. برخی می گویند که چنین خشونتهایی در بیش از دو سوم خانواده های روستایی اتفاق می افتد.

وزیران بهداری کشورهای عضو مجمع بهداشت جهانی در ماه مه سال جاری توافق کردند که برای بهبود بخشیدن به استانداردهای درمانی در سراسر جهان تلاش کنند.

منبع: جام نیوز