به گزارش ملت ایران به نقل از لس انجلس تایمز حدود سی میلیون چینی در غار زندگی می کنند شاید این خبر باورکردنی باشد اما به دلیل کمبود و گرانی مصالح ساختمانی این تعداد از مردم در غار زندگی می کنند اما به شیوه نوین و با استفاده از امکانات رفاهی امروزی. درواقع با کندن و نقب زدن به درون کوهها یا بناهای طبیعی دیگر از طبیعت به نفع خود استفاده کرده و خانه خود را با هزینه کمتری می سازند.