ملت ایران:مادر فداکار که سالها سعی میکرد پسر معتادش را در ترک مواد مخدر کمک کند حالا به کمک او یک بنگاه مشاوره ترک اعتیاد راه اندازی کرده است.

این زن سالهای طولانی سعی داشت تا پسرش را که به سختی به هروئین اعتیاد داشت ترک دهد. " براندون " که اکنون سی ساله است از سن ۱۶ سالگی اعتیاد را با مصرف ماری جوآنا آغاز کرد و خیلی زود به لطف دوستانی که در این راه پیدا کرده بود به اعتیاد به هروئین رسید.


او همواره مثل دیگر معتادان خانواده را آزار میداد و به گفته مادرش هنگامی که در جستجوی مواد مخدر بود با فحش و ناسزا همه خانه را به هم میریخت. طی همه این سالهای اعتیاد مادرش همواره در کنارش بود و سعی داشت هرطور شده به او کمک کند تا اعتیادش را رها کند اما همیشه این تلاش بی فایده بود تا اینکه او به یک بازداشت ۶ ماهه رفت و بعد از آن بود که تصمیم گرفت برای همیشه مواد مخدر را کنار بگذارد.
او به کمک مادرش تصمیم گرفت برای اینکار بدون استفاده از هیچ ماده جایگزینی ترک اعتیاد را شروع کند و توانست بعد از تحمل یک درد طولانی و طاقت فرسا بر این مهم دست یابد. او در این باره میگوید: اگر کمکها و راهنمایی های مادرم نبود من نمیتوانستم این درد را تحمل کنم، حاضرم بمیرم اما دوباره به آن شرایط بازنگردم. حالا فقط میخواهم به هم سن و سالهایم کمک کنم تا از شر مواد خلاص شوند.


مادرش در مصاحبه ای در این رابطه گفته است: همیشه نگران سلامتی او بودم و از اینکه او جانش را در این مسیر از دست بدهد میترسیدم. همه راههایی که به نظرم رسید برای کمک به ترک اعتیاد او به کار بستم و بالاخره به نتیجه رسیدیم.
این جوان که ترک اعتیاد موفق بوده است همراه مادرش که سابقا در یک شرکت بزرگ ساختمانی مشغول به کار بود دست به تاسیس یک موسسه برای کمک به معتادین زده اند و در این سازمان به کسانی که احتیاج به کمک و مشاوره دارند راهنمایی ارائه میدهند و در ازای این مشاوره مبلغ ناچیزی پول میگیرند.

پرداد