در روستای هاوکانتکی در نیجریه کشور ۱۶ میلیون نفری و گرسنه سرنوشت دختران را محصولات کشاورزی رقم می زند. اگر محصولات کشاورزی خوب باشد یعنی اینکه سرپرست خانواده می تواند زندگی و غذای اعضای خانواده را تامین کند و دختران خانواده می توانند در کنار والدینشان زندگی کنند. در این روستا حتی در روزهای خوش و پر محصول از هر سه دختر زیر ۱۵ سال یک دختر ازدواج می کند. میزان ازدواج در این منطقه بالاترین میزان در سراسر جهان است.

فقر و گرسنگی باعثمیشود دختران زیر پانزده سال خانواده خود را ترک و ازدواج کنند در واقع ازدواج راه چاره ای است برای ذخیره و تامین غذای خانواده ها.

به گزارش یونیسف ۵۱ درصد کودکان نیجریه با مشکلات رشد و توانایی های جسمی روبرو هستند. نانا عبدول یک دختر دوازده ساله است که با یکی از پسرهای فامیل نامزد شده و تا پایان امسال ازدواج می کند او می گوید برادر یک ساله اش سال گذشته به خاطر سوء تغذیه و فقر مرده است. هیچ یک از دختران این روستا از امکانات تکنولوژی امروز برخوردار نیستند آنها نه ساعت و نه موبایل شخصی دارند و حتی اکثر خانواده ها تلویزیون هم ندارند وفقط برای مراسم خاص مثل عروسی تلویزیون کرایه می کنند.

زالی دختر بچه ۱۲ ساله ای است که سال ۲۰۱۱ با یک مرد ۲۳ ساله ازدواج کرده و درحالی که هیچ یک از علائم بلوغ و نشانه های زنانگی در او دیده نمیشود با مداخله زنان روستا مجبور به تمکین از شوهر خود شده است. سال گذشته با شروع برداشت محصول در روستای هاوکانتکی ۱۰ دختر ۱۱ تا ۱۵ ساله ازدواج کردند.