مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمانهواشناسیگفت: روز یکشنبههوای تهرانبا حداقل ۱ و حداکثر ۹ درجه سانتیگراد کمی ابری و در پاره ای نقاط مه صبحگاهی و همچنین در اواخر وقت با افزایش ابر خواهد بود. در روز دوشنبه نیز هوای استان تهران با حداقل دمای ۱ - و حداکثر ۱۰ درجه سانتیگراد کمی ابری و در پاره ای نقاط همراه با مه صبحگاهی خواهد بود.
احد وظیفه از خروج سامانه بارشی از کشور در بعدازظهر روز دوشنبه خبر داد و گفت: در روز دوشنبه بارش ها محدود به نوار شرقی، جنوب شرق کشور و دریای عمان می شود.

وی افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی در روز شنبه در نواحی غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس، جنوب و جزایر واقع در خلیج فارس و به تدریج با شدت کمتر در دامنه های جنوبی البرز شاهد ابرناکی، بارش باران و برف خواهیم بود.

وظیفه ادامه داد: در روز یکشنبه علاوه بر نواحی مرکزی و جنوبی کشور، دامنه بارش ها به سمت نواحی جنوب شرق، شرق و تنگه هرمز و با شدت کمتر شمال شرق کشور، گسترش می یابد.

به گفته مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، روز شنبه خلیج فارس و در روز یکشنبه دریای عمان و تنگه هرمز مواج خواهد بود.

وظیفه در خصوص دمای هوای استان تهران در روزهای آینده، اظهار کرد: روز یکشنبه هوای تهران با حداقل ۱ و حداکثر ۹ درجه سانتیگراد کمی ابری و در پاره ای نقاط مه صبحگاهی و همچنین در اواخر وقت با افزایش ابر خواهد بود. در روز دوشنبه نیز هوای استان تهران با حداقل دمای ۱ - و حداکثر ۱۰ درجه سانتیگراد کمی ابری و در پاره ای نقاط همراه با مه صبحگاهی خواهد بود.

به گفته وی، استان چهارمحال و بختیاری با ۱۸ - درجه سانتیگراد در روز دوشنبه و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱ - درجه سانتیگراد سردترین هوا و استان بوشهر با ۱۳ درجه سانتیگراد گرم ترین هوا را خواهد داشت.