حسن روحانیˈ رییس جمهوری اسلامی ایران از استاندار کردستان خواست از ˈمحمدعلی محمدیانˈ معلم دلسوز مریوانی که در همدردی با دانش آموز سرطانی خود، موهای سرش را تراشیده بود، قدردانی کند.

استاندار کردستان گفت: رییس جمهوری همچنین در این تماس دستور داده اند تا وضعیت این دانش آموز مریوانی و خانواده وی نیز به نحو مطلوبی رسیدگی شود.


ˈعبدالمحمد زاهدیˈ افزود: بنا به دستور ویژه رییس جمهوری، مشخصات و آدرس دانش آموز بیمار مریوانی به نام ˈماهان رحیمیˈ در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته تا در اسرع وقت وضعیت درمان وی در بیمارستان ˈرازی تهرانˈ پیگیری شده و مشکلات خانواده این کودک برطرف شود.

به گفته وی قرار است امشبدکتر روحانیبا خانواده این دانش آموز مریوانی تماس گرفته و مشکلات احتمالی درمان و همچنین وضعیت بیماری وی را جویا شود.

ˈمحمد علی محمدیانˈ، معلم پایه دوم دبستان شیخ شلتوت مریوان است که به منظور همدردی با دانش آموز سرطانی خود که به علت عوارض ناشی از مصرف دارو و شیمی درمانی دچار ریزش موی سر شده بود، موهای سرش را تراشید.

خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سنندج پیشتر در گزارشی با عنوان ˈ موهایی که به خاطر انسانیت تراشیده شدˈ به انعکاس این رویداد بشردوستانه پرداخت که بازتاب زیادی در جامعه داشته است.