معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: اصفهان پایتختسرطان سینهدر ایران است.

عباسعلی جوادی صبح امروز در هشتمین همایش سالانه کلینکال انکولوژی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: سرطان ها در استان اصفهان روند صعودی دارد و آمار سرطان در استان اصفهان بیشتر از دیگر استان های کشور است.

وی شایع ترین سرطان ها در استان اصفهان را سرطان پستان، پوست، معده، تخمدان و مثانه دانست و افزود: شایع ترین سرطان ها در استان اصفهان، سرطان سینه، پوست، معده، تخمدان و مثانه می باشد که سرطان مثانه و پستان در شهرستان های لنجان و فریدون شهر اصفهان روند صعودی دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان اخیرا سرطان تیروئید را یکی از شایع ترین سرطان ها در بین زنان دانست و عنوان کرد: سرطان تیروئید از جمله سرطان هایی است که به تازگی در بین زنان ایرانی روند صعودی داشته و در اصفهان این سرطان نسبت به آمار کشوری بسیار زیاد است.

وی در ادامه خاطرنشان کردک عوامل محیطی و استرس ها نقش مهمی در انوع سرطان ها در استان اصفهان دارد.

جوادی سرطان مثانه در بین مردان را دومین سرطان شایع استان دانست و گفت: استان اصفهان رتبه دوم سرطان مثانه در بین مردان را به خود اختصاص داده است.

وی در پایان آلودگی هوا را یکی دیگر از عوامل سرطان ها اعلام کرد و گفت: آلودگی هوا سبب افزایش سرطان ها در استان اصفهان است و این موضوع سبب شده که استان اصفهان پایتخت سرطان سینه در کشور را به خود اختصاص دهد.