به گزارش ملت ایران به نقل از ایرنا، اوایل سال ۹۰ از دو مداح تهرانی یاد شده به اتهامات تهدید به قتل و توهین به مقامات دولتی توسط اسنفدیار رحیم مشایی شکایت شده بود.

بر اساس این گزارش، آبان ماه سال ۹۱ دادگاه رسیدگی به اتهامات حدادیان و ارضی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد و دادگاه بدوی حکم به تبرئه ارضی و جریمه نقدی ۴۰۵ هزار تومانی حدادیان داد.

بعد از صدور رای دادگاه بدوی، پرونده با اعتراض شکات به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحدی، ۳۰ مرداد ماه امسال به این پرونده رسیدگی کرد.