ملت ایران: زمین لرزه‌ای با شدت ۵.۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر)، ساعت ۰۶:۲۷: ۰۸(به وقت محلی تهران) امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور، استان فارس را لرزاند.

به گزارش ایسنا، مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موقعیت وقوع این زمین لرزه را در عرض شمالی ۲۶.۹۴، طول شرقی ۵۳.۸۸ و در عمق ۲۸ کیلومتری زمین گزارش کرد.

این زمین لرزه در فاصله ۲۸ کیلومتری اهل - استان فارس، ۳۹ کیلومتری بندر مغام - هرمزگان، ۳۹ کیلومتری جزیره هندورابی - هرمزگان و ۱۰۰۰ کیلومتری تهران - تهران رخ داد.

دومین زمین لرزه‌ صبح امروز نیز با شدت ۴.۹ ریشتر در ساعت ۰۸:۱۳: ۴۰(به وقت محلی تهران) در استان فارس رخ داد.

موقعیت مرکز این زلزله نیز ۲۶.۹۶ درجه عرض شمالی و ۵۳.۹۷ درجه عرض شرقی در عمق ۱۷ کیلومتری زمین گزارش شد.