چندی پیش اعضای تیم تولیدیسریالمعمای شاه به کارگردانی محمد رضا ورزی برایفیلمبرداریصحنه هایی از سریال معمای شاه به کاخ نیاوران رفتند تا سکانسهایی از این سریال را در لوکیشن های اصلی کاخ بگیرند.
اما محمد علی نجفی اعلام کرد با فاکتور گرفتن از این سریال کلا با فیلمبرداری در کاخ کوزه ها مخالف است.
محمد علی نجفی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان میراثفرهنگی اجازه حضور گروههای فیلمبرداری در کاخ موزه ها را می دهد، به نحوی عوامل مجموعه تلویزیونی معمای شاه برای چندمین بار، هفته آینده به کاخ جهانی گلستان می رود و پیش از این نیز در کاخ موزه های نیاوران و سعدآباد حضور پیدا کرده بودند به مهر گفت: مخالف حضور گروههای فیلمبرداری در کاخ موزه ها و برخی از ابنیه تاریخی هستیم. عوامل سریال معمای شاه از مدتها قبل قرارداد حضور در کاخ موزه ها را بسته اند.
وی ادامه داد: عوامل این سریال اعلام کردند که اواخر کار فیلمبرداری آنهاست. دیدیم اگر اجازه حضورشان را ندهیم لطمه بزرگی به این مجموعه می خورد. با این حال آنها نباید در هر بنای تاریخی حاضر شوند. ممکن است اگر گروههای فیلمبرداری اجازه حضور در کاخها را نداشته باشند، هزینه های تهیه آن برنامه گران تمام شود اما در عوض، خطری اشیاء نفیس و بناهای کاخها را تهدید نمی کند. این درحالی است که پیش از این حضور یک گروه فیلمبرداری در کاخ نیاوران باعثشده بود یکی از لوسترهای نفیس کاخ نیاوران شکسته شود.
رئیس سازمان میراثفرهنگی بیان کرد: باید مسئولان تهیه سریالهایی که نیاز به حضور در کاخ را دارند، لوکیشنی برای فیلمها و سریالهای خود بسازند و دکورسازی کنند تا احتیاجی به حضور در این بناها نباشد.
دکور سازی و شهرک سینمایی چاره کار
متاسفانه بعد از مرحوم علی حاتمی که بازسازی برخی از اماکن تهران قدیم در شهرک سینمایی غزالی اقدام کرد تا کنون هیچ اقدامی در جهت ساختن دکور اماکن ارزشمند تاریخی از طرف هیچ نهاد و سازمانی نشده است.
اکثر شهرک سازی ها مثل شهرک دفاع مقدس و بازسازی شهرهای کوفه وغیره فضاهای انتزاعی دارند و تاکنون کار علمی و با تکیه بر حافظه شهری در تهران و یا شهرهای دیگر انجام نشده است.
فرآیندفیلم بردارییکی از آسیب رسان ترین عوامل در از بین بردن اماکن تاریخیاست. و متاسفانه همیشه زور تهیه کنندگان دولتی به متولیان کاخها چربیده است و دیگر دیدن کاخ گلستان و سعد آباد و نیاوران در سریالهای نه چندان مهم تلویزیون و فیلمهای سینما عادی شده است.
این در حالی است که در اکثر کشورهای اروپایی و هالیوود برای بازنمایی آثار تاریخی شهرک های سینمایی و دکورهای عظیم با توجه به پیشینه شهری احداثشده است و اکثر فیلمها که به نوعی با اماکن تاریخی در ارتباطند در این لوکیشن ها تولید می شوند.
در حال حاضر بسیاری از اماکن تاریخی مانند کلزئوم و برج پیزا در ایتالیا و یا کاخهای سلطنتی در کشورهای اروپایی نظیر ورسای باکینگهام و… هیچ گاه به جز در موارد خاص مورد فیلمبرداری داخلی قرار نگرفته و اکثر نماهای فیلمهای تاریخی در دکور فیلمبرداری می شود.
ما در تهران به جز این کاخ موزه و چند خانه تاریخی و محله های رو به نابودی چیزی برای حفظ بافت تاریخی نداریم گرچه صحبت های آقای نجفی گام مثبتی تلقی می شود اما باید امیدوار بود که همچون سابق زور تهیه کنندگان به متولیان میراثفرهنگی نچربد.