رییس سازمانحج و زیارتگفت: متقاضیان سفرعمرهکه فیش ۴۰۰ هزار تومانی دارند؛ برای تبدیل فیش خود به ۸۰۰ هزار تومانی اقدام کنند.

سعید اوحدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر از متقاضیان سفر عمره که پیش از پنجم فروردین ۸۶ نام نویسی کرده‌اند، خواست برای تبدیل فیش ۴۰۰ هزار تومانی خود به فیش ۸۰۰ هزار تومانی، به شعبات بانک ملی مراجعه کنند.

وی افزود: این افراد پس از تبدیل فیش خود برای نام نویسی به کاروان‌ها یا دفاتر خدمات مسافرتی و کارگزاران مراجعه کنند.

رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: شعبات بانک ملی در مدت کوتاهی کار تبدیل فیش را انجام می‌دهند.