به گزارش ملت ایران: شواهد نشان می‌دهند که هر روز دهها نفر برای فروش کلیه های خود به مراکز و بنگاههای واسطه و انجمن ها و سازمان های مرتبط با بیماری های کلیوی مراجعه می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

کمال شاکری فوق تخصص نفرولوژی گفت: بیماری ها و نارسایی های کلیوی از مشکلات بسیار شایع و مهم در بین افراد جامعه بوده و روند ابتلا به آن در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بیماری کلیوی به دلیل نبود علائم مشخص، خیلی دیر تشخیص داده می شود به همین دلیل خطر تشدید بیماری وجود دارد.

شاکری با بیان اینکه بروز بیماری ها و نارسایی های مزمن کلیوی در سالهای اخیر بیشتر شده است اظهار داشت: افراد مبتلا به نارسایی های مزمن و شدید کلیوی برای ادامه زندگی خود، یا باید تحت دیالیز قرار گیرند و یا اینکه پیوند کلیه بر روی‌ آنها صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات پیوند کلیه، تاکید کرد: هزینه های بالای پیوند کلیه مشکل اصلی افراد نیازمند پیوند کلیه است.

شاکری گفت: البته در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جهان به دلیل آزاد بودن خرید و فروش کلیه، کمبود کلیه های پیوندی دیده نمی شود.

وی با اینکه بسیاری از افراد اهدا کننده یا دهنده کلیه به دلیل مشکلات مالی اقدام به انجام چنین کاری می‌کنند‌، تصریح کرد: شواهد موجود نشان می‌دهند که هر روز دهها نفر برای فروش کلیه های خود به مراکز و بنگاههای واسطه و انجمن ها وسازمان های مرتبط با بیماری های کلیوی مراجعه می کنند که اکثر آنها جوان هستند.

شاکری یادآور شد: در واقع انگیزه اصلی این افراد از فروش کلیه، تامین نیازهای مالی است و اگر چنین انگیزه ای وجود نداشت به احتمال زیاد فروش کلیه های پیوندی نیز بسیار کمتر بود.

خبرنگاران جوان