به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری مهر: دو زمین لرزه نسبتا محسوس، بامداد شنبه بخشهایی از سلمانشهر در غرب مازندران را تکان داد.

مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: این دو زمین لرزه به بزرگی ۳.۴ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) بامداد شنبه سلمانشهر و حوالی آن در غرب مازندران را لرزاند.

این زمین لرزه ها به ترتیب در ساعت یک و ۴۹ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ساعت ۲ و ۹ دقیقه و ۴ ثانیه روز شنبه در این منطقه رخ داد.

شبکه های لرزه نگاری وابسته به این مرکز، موقعیت جغرافیایی وقوع زمین لرزه اول را در ۳۶.۸۰ درجه عرض شمالی و ۵۱.۲۹ درجه طول شرقی و زمین لرزه دوم را در ۳۶.۸۱ درجه عرض شمالی و ۵۱.۳۳ درجه طول شرقی ثبت کردند.

گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها نشده است.

چند روز پیش نیز زمین لرزه ای در این مقیاس بخش هایی از نقاط کوهستانی آمل را لرزانده است.