به گزارش ملت ایران به نقل از جام جم آنلاین حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است که ۱۲ میلیون آن را هزینه‌های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می‌دهد.

بر این اساس، سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل‌ توجهی از هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص می‌دهد. نتایج بررسی‌های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می‌دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر افزایش پیدا کرده است.

به طوری که عمده تهرانی‌ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰ مترمربعی با حداقل دارای دو اتاق را دارند که همین گرایش هم‌اکنون باعثافزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.