مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آخرین مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۲ گفت: داوطلبان پذیرش برای گزینش بهمن ماه ۹۲ دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی تا چهارشنبه فرصت دارند در این مرحله ثبت نام کنند.

دکتر حسین توکلی افزود: داوطلبانی که تاکنون برای ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و گزینش رشته های دانشگاه پیام نور و موسسات غیر انتفاعی و عیر دولتی که بر اساس سوابق تحصیلی است اقدام نکرده اند تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۱ دی ما ه ۹۲ فرصت دارند در این مرحله شرکت کنند.

وی افزود: تاکنون ۴۰ هزار و ۹۷۵ نفر نسبت به ثبت نام و فرم انتخاب رشته اقدام کرده اند.

توکلی اظهار داشت: داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۲ ثبت نام کرده(اعم از اینکه در جلسه آزمون حاضر بوده و یا نبوده اند) و همچنین متقاضیانی که در آزمون فوق ثبت نام نکرده اند می توانند در این مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند و با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به نشانی: www. sanjesh. org و پرداخت مبلغ ۳۵,۰۰۰ ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته(حداکثر ۵۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی(پذیرش با سوابق تحصیلی) کنکور سراسری ۹۲ برای پذیرش در بهمن ماه ۲۷۰ هزار نفر است که از این تعداد ۱۷۵ هزار نفر در رشته های پیام نور و ۹۵ هزار نفر در موسسات عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی پذیرفته می شوند.